اتم های تک، حبه همراهب های صابون و خاک: دانشمندان تحقیقات خود را در عکس های | علم

۲۳ بهمن ۱۳۹۶ کافه

Microbowls زیست تخریب پذیر می تواند به مبه همراهرزه به همراه سرطان های شدید توسط Tayo Sanders II، دانشگاه آکسفورد بسیاری از تومورها از شبکه گسترده ای از عروق خونی ندارند، و داروهای ضد تومور برای رسیدن به مناطق عمیق ترشان دشوار هست. به همراه این حال، اگر ذرات شکل به شکل کاسه تزریق می شوند، گاز می تواند در حفره ذرات به دام افتاده به همراهشد. در صورت هستفاده از اولتراسوند، گاز متوقف شده بوجود می آید، به همراهعث می شود که سیال اطراف به سرعت به حرکت درآید و به تومور منتقل شود و مواد مخدر را همراه به همراه آن وارد کند و مواد مخدر را به داخل تومور نفوذ کند.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم