توجه ویژه به گردشگری کودک و خانواده در برگزاری رویداد «همدان ۲۰۱۸»

۲۳ بهمن ۱۳۹۶ کافه

        محبخدایی تأکید کرد
    

        معاون گردشگری سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گفت: "در ۱۱ نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران، شاهد یک رویکرد جدید به نام گردشگری کودک و خانواده بودیم که از این ظرفیت در حوادث مختلف هستفاده می شود."
    

        
             توجه ویژه به گردشگری کودک و خانواده در برگزاری رویداد «همدان 2018»

        

 

به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمد محبخدایی معاون گردشگری سازمان گردشگری، صنایع و گردشگری امروز دوشنبه ۲۳ بهمن، در سومین نشست شورای راهبردی «همدان ۲۰۱۸» که در سالن خلیجفارس معاونت گردشگری برگزار شد به همراه اشاره به ظرفیت های تاریخی و جاذبه های گردشگری همدان گفت: «در نوروز ۱۳۹۷ به دنبه همراهل اجرای یک پانل جدید هستیم و به همراه توجه به ظرفیت های بی نظیر همدان به همراهید دنبه همراهل برنامه های کاربردی برای توسعه گردشگری داخلی و خارجی کمک کنیم.»

او به یکی از برنامه های مهم در زمینه برگزاری تورهای جدید و پلن های نو در نوروز ۱۳۹۷ اشاره کرد و گفت: "تدارک تورهای کم هزینه در نوروز ۱۳۹۷ از کشورهایی مانند عراق، ترکیه و آذربه همراهیجان به مقصد تهران یکی از مهمترین برنامه های ما در نوروز ۹۷ که برنامه ریزی شده در این مورد انجام شده هست و این تورها به همراه قیمت بسیار ارزان قیمت بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ دلار به مقصد تهران برگزار می شود. »

او افزود: «در این میان ما قصد داریم در صورت برگزاری این تورها از ترکیه به مقصد همدان بتوانیم تورهای جانبی به مقصد همدان و تبریز برگزار کنیم تا توریست های این تور میتوانند علاوه بر تهران، تبریز یا همدان نیز از نزدیک شدن. »

جشنواره کودکان علوام ایرانی برگزار می شود

محبخدایی در ادامه به همراه اشاره به تجربه موفقیت توجه به گردشگری کودک و خانواده در یازدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایع وابسته تهران افزود: «این آمادگی را به همراه همکاری دستگاه هایی مانند آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، بهزیستی و … به همراه یک برنامه به عنوان مشارکت ملی در زمینه گردشگری کودک و خانواده فعالیت کنیم. »

او افزود: «در این خصوص، در حال پخش و پخش برنامه های تلویزیونی در حوزه گردشگری کودک و خانواده هستیم که در این میان هستان همدان به همراهید از لحاظ ساخت و تولید محتوا به همراه توجه به ظرفیت های گردشگری هستان همدان برای این برنامه به همراهشد. »

معاون گردشگری سازمان میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری در بخش دیگری از گفتار خود گفت: «هر ساله شاهد برگزاری جشنواره عروام در تعطیلات نوروز هستیم، اما سال جاری می توان این جشنواره را به همراه حضور کودکان برگزار کرد و شاهد برگزاری اولین جشنوراه کودکان عاشق ایرانی. »

محبخدایی تصریح کرد: «کودکان سرمایه اصلی جامعه هستند و برگزاری رویدادهای گردشگری به همراه رویکرد کودک و خانواده علاوه بر اینکه میتواند به آشنایی بیشتر بیشتر کودکان به همراه فرهنگ، تاریخ و تمدن و تمدنهای ایرانی کمک کند، موجب علاقه کودکان به حوزه گردشگری و ایجاد اشتغال برای آینده آنها خواهد شد. »

او به طرح همیار گردشگر اشاره و اشاره کرد: "برنامه همیار گردشگری یکی از بهترین طرح هایی هست که می تواند برای آشنایی بهتر کودکان به همراه حوزه های گردشگری کمک کند و در خوهست من این هست که این طرح در هان دان و سایر هستان های کشور اجرایی شود. »

معاون گردشگری سازمان میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری همچنین به همراه اشاره به اهمیت برنامه ریزی برای افزایش سفر به همدان گفت: «بسته های سفر از هستان های همجوار به مقصد همدان به همراه وسیله نقلیه تعبیر می شود تا به توزیع سفر کمک شود و مسیرهای جدید گردشگری در کشور تعریف و ایجاد شود. »

گردشگری، اولویت اصلی در هستان هامدان هست

محمودرضا عراقی معاون عمران امداد و همدان نیز در این نشست به همراه تشریح برنامه ها و فعالیت های انجام شده برای برگزاری هرچه بهتر رویداد هامدان ۲۰۸ افزود: «اولویت اصلی هستان هامدان گردشگری هست و این موضوع به طور جدی در دستور کار هستانداری همدان هست. »

وی به همراه اشاره به جاذبه های بی نظیر همدان در کنار امنیت موجود در کشور گفت: «ظرفیت های مهمی در کشور و در هستان هامدان وجود دارد که به همراه برنامه ریزی مناسب و معرفی هر چه بهتر این ظرفیت ها به کشورهای مختلف می توان به جذب گردشگران خارجی دست ایابیم. »

معاون هستاندار هامدان در ادامه گفت: «در خوهست ما از سازمان میراث فرهنگی، صنایع و گردشگری این هست که به همراه توجه به تخصص این سازمان در زمینه گردشگری، برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد و جذب هرچه بیشتر داخلی گردشگران و خارجی یک سند تدوین شود و به هستان همدان ارائه شود تا بر اساس این سند حرکت کنیم. »

لیلا اژدری سرپرست دفتر به همراهزاریابی و تبلیغات گردشگری همچنین در این نشست به همراه اشاره به اهمیت برگزاری رویداد «همدان ۲۰۱۸» گفت: «به همراه توجه به نزدیک شدن به عید نوروز و ضرورت توزیع سفرهای عمومی، همدان می تواند به عنوان اهدایی مهم در عید نوروز معرفی شود. »

او افزود: «برنامهریزی برای افتتاحیه به همراهشکوه" همدان ۲۰۱۸ "انجام شده هست و در این خصوص به برگزاری یک سیمنار تخصصی بینالمللی گردشگری به همراه حضور کارشناسان کشورهای مختلف"

اژدر در ادامه به همراه اشاره به اهمیت جذب گردشگران خارجی افزود: «مهمترین هدف برگزاری این نشست این هست که به همراه توجه به رویداد« همدان ۲۰۱۸ »چگونه میتوانیم جذب گردشگران خارجی به همدان را افزایش دهیم.»

علی مالیر مدیرکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری هستان همدان همچنین در این نشست گفت: "به همراه توجه به اهمیت این رویداد، درخوهست ما این هست که این رویداد در هیئت دولت به تصویب می رسد تا بتوانیم این رویداد را به شکل مناسبتر برگزار کنیم. »

او افزود: «رویداد" همدان ۲۰۱۸ "یک رویداد مهم بینالمللی هست که به همراهید از این رویداد به عنوان یک فرصت ویژه و به همراه همکاری و مشارکت به همراه کشورهای مختلف گردشگری و فرهنگی تاریخی بی نظیر این هستان و فرصت ها بی نظیری که وجود دارد را به کشورهای مختلف معرفی کنیم. »

علی خاکسار معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری هستان همدان نیز در این نشست به همراه اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه تبلیغات و معرفی هرچه بهتر این رویداد گفت: «طراحی لوگو، راهاندازی دبیرخانه، راهاندازی سایت حمدان ۲۰۱۸، هستفاده از ظرفیت های مختلف رسانه ها برای معرفی این رویداد، هستفاده از ظرفیت هنرمندان برای معرفی "Hamdan 2018" و … از مهمترین اقدامات مرتبط به همراه تبلیغات و اطلاع رسانی این رویداد هست. »

خاکسار افزود: «ایجاد پیادهرو بووعلی به عنوان یک ظرفیت جدید گردشگری در هامدان، شتاببخشی به پروژه های گردشگری همدان، نورپردازی جاذبه ها و احداث تاریخی هامدان، برگزاری نشست تخصصی، تشکیل اتاق فکر به ریهست معاون عمرانی هستانداری همدان، هستفاده از راه اندازی قطار گردشگری در نوروز ۹۷، طراحی سفرهای ارزان قیمت، برنامه ریزی برای هوشمند سازی موزه ها و مکان های تاریخی هامدان و … از مهم ترین اقدامات هست که برای برگزاری رو داد "همدان ۲۰۱۸" برنامهریزی یا اجرا شده هست. »

    

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم