سرمایه گذاری اتریش در گردشگری کوهستان ایران> آگهی های مهاجرت آریا

۲۳ بهمن ۱۳۹۶ کافه

        در نشست تخصصی ایران و اتریش در سازمان میراثفهرستنگی بررسی شد
    

        نشست تخصصی ایران و اتریش به همراه موضوع گردشگری کوهستان پیرو تخصیص یک خط اعتبه همراهری به ایران از سوی اتریش اذربه همراهیجان امروز دوشنبه ۲۳ بهمن ۹۶ در سالن فجر سازمان میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری برگزار شد.
    

        
             سرمایه گذاری اتریش در گردشگری کوهستان ایران

        

 

به گزارش خبرنگار میراثعریا، سعید اوحدی معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان میراثفرهنگی امروز در نشست تخصصی ایران و اتریش به همراه موضوع گردشگری کوهستان، به نقل از خیر تجدید به این هیئت گفت: «تا کنون هشت مشترک اقتصادی مشترک ایران و اتریش تشکیل شده هست و یکی از شش کارگروه که پیرو این کمیسیون ها شکل گرفته هست کارگروه حوزه گردشگری هست. ۹مین نشست کمیسیون مشترک نیز در وین برگزار می شود. حضور اتریشی در ایران می تواند سرفصل جدیدی را در زمینه سرمایه گذاری و برنامه های مشترک این دو کشور ایجاد کند. »

او اعلام کرد: "در سفری که مقامات ارشد به همراهنک مرکزی و به همراهنک توسعه صادرات به وین داشتند، مصوب شد که کشور اتریش بتواند یک خط اعتبه همراهری را برای سرمایه گذاری در اختیار ایران قرار دهد. می توان این خط اعتبه همراهری را برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری به ویژه گردشگری کوهستان هستفاده کرد. »

معاون سرمایه گذاری و برنامهریزی سازمان میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری افزود: "به همراه توجه به توانایی های خوبی که در گردشگری ورزشی و کوهستانی در ایران وجود دارد، شاید بتوان در این نشست ها برنامه ریزی خوبی برای سرمایه گذاری در این زمینه داشته به همراهشد. و این خط اعتبه همراهری به این پروژه ها مرتبط هست. »

او به همراه بیان اینکه جاذبه های زیادی برای سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه ها در ایران وجود دارد، افزود: «مطالعاتی که در سند ملی جهانگردی تهیه شده به همراه مشورت سازمان جهانی جهانگردی تهیه شده هست و اسناد پیش بینی و تکلیفی که برای توسعه صنعت گردشگری تا سال ۱۴۰۴ ترسیم شده هست، نشان دهنده ظرفیت وسیع حوزه گردشگری و سرمایه گذاری در این حوزه هست. بر اساس اسناد پیش بینی شده به همراهید تا ۱۴۰۳۵ افغانی، ۲۰ میلیون گردشگر ورودی به ایران تحقق یابد. »

اوحدی ادامه داد: «برای رسیدن به این تعداد به همراهید از ظرفیتهای کشور هستفاده کرد، ظرفیت ورزشهای کوهستانی و پیستها یکی از این ظرفیتههست. همچنین در سند ملی جهانگردی تأکید شده هست که برای رسیدن به ۲۰ میلیون گردشگر به همراهید ۴۰۰ هتل چهار و پنج ستاره در ایران به بهره برداری برسد. »

او به همراه تأکید بر اینکه یکی از فاکتورهای جدی برای سرمایه گذاری یک کشور در کشوری دیگر وجود امنیت و ثبه همراهت هست، گفت: «علاوه بر تمام جاذبه های کشور، وجود امنیت در کشور به عنوان مزیت قابل توجه می تواند در جذب و جذب سرمایه گذاری مقررات جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران یکی از پیشرفتهترین قوانین سرمایه گذاری در جهان هست. به عنوان مثال شرکت ها و سرمایه گذاریانی که در ایران سرمایه گذاری می کنند از خدمات عالی بیمه برخوردار هستند. »

معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری مالیات های معاف از مالیات برای سرمایه گذاران خارجی یکی دیگر از حمایت های قانونی برای سرمایه گذاری خارجی گفت: «معا مالی مالیات در مناطق بلوچ ۱۰ ساله و در کمپنی های کم عمر ۱۳ سال بعد از بهره برداری برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد خواهد شد. به همراهید تأکید کنیم که بخش عظیمی از ظرفیت های کوهستانی ما در این مناطق کمبرخودار قرار دارد. »

او افزود: «دولت جمهوری اسلامی ایران حصول اطمینان اصل و سود سرمایه گذار را به ارز خارجی نیز در هر زمان به سرمایه گذاران می دهد. همچنین در صورت هر گونه سوءتفاهم بین سرمایه گذار و طرف ایرانی، امکان طرح مسئله در دادگاه های بین المللی نیز فراهم شده هست. »

اوحدی به همراه بیان اینکه معمولا کشورها برای مالکیت زمین محدودیت های جدی اعمال می گویند: "در ایران اگر شرکت خارجی برای سرمایه گذاری در ایران وجود داشته به همراهشد، دولت جمهوری اسلامی ایران زمینه های لازم برای مالکیت زمین فراهم کرده هست »

او تأکیرح کرد: "از طریق برگزاری جلسات از این دست و به همراه به اشتراک گذاشتن ایده ها، توانایی های گردشگری ایران به ویژه در حوزه گردشگری کوهستان گسترش یافت. امیدوارم از دل این نشست مدل مالی برای هستفاده از خط اعتبه همراهری تعریف شود. »

معاون سرمایه گذاری و برنامهریزی سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گفت: «در عرض حداکثر ۴۵ کیلومتری تهران سه پیست اسکی یعنی پیست توچال، پیست دیزین، پیست شمشک به همراه هر سه پیست در حال حاضر فعال هستند. »

مهماننوازی ایرانیان برای بسیاری از کشورها ارزشمند هست

کریستوف گراپمیر رایزن به همراهزرگانی سفارت اتریش نیز در این جلسه گفت: «اعضای این هیئت اتریشی در مدت زمان حضور در ایران در جلسات متعدد شرکت کردند که نتیجه آن این بود که اعضا شرایط ایران برای همکاری مشترک اقتصادی را مثبت ارزیابی شده. طبیعتا جاذبه های گردشگری ایران به عنوان کشوری که جغرافیایی بسیار مناسبی در منطقه و جهان دارد بسیار منحصربهفرد هست همچنین قطعا فرهنگ و تاریخ تاریخ ایران نیز یکی از جاذبه های گردشگری برای گردشگران و شرکت های خارجی خواهد بود. »

او افزود: «یکی از نکات بسیار مثبت ایران، مهماننوازی ایرانیان هست که برای بسیاری از کشورها ارزشمند هست. چشمانداز مناسب و امیدوار کنندهای وجود دارد که ظرفیت گردشگری ایران تا ۱۴۰۴ به ۲۰ میلیون نفر برسد. »

گراپمیر رایزن به همراهزرگانی سفارت اتریش به همراه بیان اینکه اتریش کشوری هست که در صنعت گردشگری بسیار شناخته شده هست تصریح کرد: امیدواریم از طریق روابط و گفتوگوهای دو جانبه ایجاد مزیت و ظرفیت دوجانبه برای هر دو طرف. »

در ادامه این نشست محمدرضا پوینده سرپرست دفتر همکاری و توافقهای ملی گردشگری سازمان گردشگری، صنایع و گردشگری همچنین گفت: «در ۹ ماهه امسال از بیش از ۴۱ کشور گردشگری کوهستانی به ایران سفر کردیم. این مقدار در مقایسه به همراه سال گذشته سه برابر شده هست. خدمات ارزان ورزش های کوهستانی در ایران در مقایسه به همراه کشورهای دیگر می تواند ظرفیت مناسب برای جذب گردشگران کوهستانی دیگر کشورها به همراهشد. »

در ادامه این جلسه مدیران پیستهای توچال، دیزین و چند تن از سرمایه گذاران ایران، توضیحاتی در خصوص ظرفیت های گردشگری کوهستانی و زمستانی در ایران ارائه کردند.

همچنین اعضای این هیئت اتریشی که از نمایندگی های شرکت های سرمایه گذاری در زمینه خدمات پیست های اسکی، مشاوره در زمینه صنعت گردشگری، برنامه ریزی، نصب و راه اندازی سیستم های روشنایی و گرمایی در پیست ها و زمین های ورزشی، ساخت سیستم های حمل و نقل کابل، متخصص سیستم های تولید برف، تجهیزات ورزشی زمستانی و کوهستانی و … در این جلسه بحث و تبه همراهدل نظر کردند.

این هیئت اتریشی به درخوهست خود برای بررسی و آشنایی به همراه ظرفیت های ایران در زمینه سرمایه گذاری به ایران سفر کرده اند تا برای بررسی، بحث و آشنایی در زمینه سرمایه گذاری در حوزه گردشگری عصر امروز به همراه معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان میراثفرهنگی و جمعی از مدیران و سرمایه گذاران دیدار کرد.

    

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم