نخستین مرکز گردشگری سلامت در قم افتتاح شد> آگهی ملک آریا

۲۳ بهمن ۱۳۹۶ کافه

        نخستین مرکز گردشگری سلامت شنبه ۲۱ بهمن به همراه حضور مسئولان محلی و جمعی از فعالان عرصه گردشگری قم افتتاح شد.
    

        
             نخستین مرکز گردشگری سلامت در قم افتتاح شد

        

 

به گزارش قاهره، به نقل از روابطعمومی، ادارهکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری هستان قم، مهرداد غضنفری معاون اقتصادی و توسعه منابع هستانداری قم در مراسم افتتاح مرکز گردشگری سلامت الوند گفت: "هستان قم به همراه توانایی های به همراهلا به همراهید از منطقه تا گردشگری تبدیل شود. »

او به همراهتاکید برلزوم حمایت از بخش خصوصی در توسعه ورونق اقتصادی گفت: "ما به همراهید برای سرمایه گذاران فرش قرمز گسترده کنیم؛ زیرا اگر به همراه یک سرمایه گذار خوب برخورد می شود، یعنی حمایت های لازم انجام شود، به دنبه همراهل سرمایه گذاران دیگری نیز خواهد بود . »

او به همراه تاکید بر لزوم تسریع در روند صدور مجوز فعالیت های اقتصادی گفت: «به همراه ایجاد یک واحد پنجره، روند صدور مجوزها سریع تر خواهد شد و به تمام نیازهای سرمایه گذاران برای موفقیت در سرمایه گذاری ما پاسخ مثبت خواهد داد داد و از هیچ کمک دگی نمیکنیم. »

غزنفری ارزيابي راه اندازی مرکز گردشگری سلامت را برای هستان مثبت ارزیابی کرد و گفت: «موضوع بهداشت و سلامت، مسئله ای هست که می توان بر آن ارزش گذاری کرد و هر چه به همراه جدی به آن پرداخت، به همراهز هم کم هست و جای کار فراوانی دارد. »

او تأکیرح کرد: "اگر شناخته شده هست بر روی پروژه علمی علمی انجام شده تا به نتیجه برسد، آن را به بهترین شکل ممکن پشتیبه همراهنی می کند و حتی اگر به سرمایه گذار و مسئول دیگر نیاز داشته به همراهشیم به نیاز آنها پاسخ خواهیم داد."

معاون اقتصادی و توسعه منابع هستانداری قم افزود: «یک مجموعه اقتصادی به همراهید مدیریتی دانشمحور داشته به همراهشد تا بتواند به رشد و پیشرفت مورد نظر دست پیدا کند و بتواند در جایگاه خوب و مناسب به دست آورد.»

غضنفری اظهار می کند: "مطمئن هستیم که هستان قم به همراه کمک خداوند و توانایی های مهم و فراوانی که تا کنون از مسیر موجود موجود خواهد بود."

عیسی رضایی مدیرکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری گردشگری قم همچنین در این مراسم به همراه بیان اینکه در ماه ژوئن سال ۱۴۰۴ برای پذیرش ۱۰ میلیون مسافر امکانات فراهم شده از جمله ارائه ۳۰ هزار تخت گفت: «در حال حاضر ما در قم ظرفیت پذیرش ۲ ونییم تا ۳ میلیون گردشگر به همراه ۱۰ هزار تخت داریم. »

او به همراه بیان اینکه خوشبختانه در بخش گردشگری سرمایه گذاران هستقبه همراهل خوبی می کنند افزود: «دریاچه نمک و حوض سلطان و ۴۰۰ امامزاده موجود در قم از جمله ظرفیت های گردشگری قم محسوب می شود که می تواند موجب رشد اقتصادی آن شود هستان. "

۲۰ پروژه دولتی مانند طراحی و ذخائر موزه تاریخی موزه تاریخ انقلاب، تعمیر و تعمیر خانه شوکر، تعمیر و نگهداری حسابداری مسجد آظم، تعمیر مركز صدرآبه همراهد، مرمت و ساماندهی قلعه سندی كوه نمك و همچنین تعمیر و نگهداری قلعه دولت آبه همراهد هست كه به همراه اعتبه همراهر ۳ میلیارد تومان انجام شده هست و برای ۳۶۳ نفر ایجاد شده هست. »

مدیرکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری قم به همراه اشاره به ایجاد کمپینگ امامزاده شاهجمال الدین واقع در کمربند قم، گفت: «برای راه اندازی این کمپینگ ۲ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده هست.»

او مجموعه سلامت الوند را پروژهای حیاتی برای هستان خواند و گفت: «مسئله سلامتی به همراه دیدگاه گردشگری موضوع مهم برای هستانهایی هست که به شدت رانده شده اند و همچنین سرمایه گذاران فراوان هست.»

رضایی اراضی اتوبه همراهن قم تهران بهترین فرصت برای سرمایه گذاران دانست و اظهار کرد: «خوشبختانه سرمایه گذاران بخش خصوصی برای هستفاده از فرصت ها اعلام آمادگی کرده اند.»

رضا جعفری مدیر مرکز گردشگری سلامت الوند همچنین گفت: «در این مرکز خدماتی مانند به همراهزاریابی و توانایی برای بیماران جراحی و نیز خدمات زیبه همراهیی و گردشگری ارائه می شود.»

او به همراه اشاره به اهمیت توجه به گردشگری سلامت تصریح کرد: «به همراه توجه به کم هزینه بودن و رفع این صنعت، بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نظر خود را به این بخش تمرکز و برنامه ریزی می کنند.»

جعفری افزود: «گردشگری گرامی و بهداشتی به همراه روبهرشد بودن در صنعت گردشگری، دارای اهمیت به همراهلایی هست و علاوه بر جذابیت های طبیعی و درمان های پزشکی به دلیل اقتصادی نیز به این دلیل هست که صادرات خدمات پزشکی یک شناختهشده برای تقویت ساختار بهداشت و درمان کشور هست. »

او به همراه تاکید بر لزوم توسعه زیرساخت های گردشگری قم گفت: «بر اساس آمار سال گذشته، ۱۶ میلیون مسافر به همراه هشت ساعت در معرض دید عموم قرار گرفته اند. به همراهید برنامه های توسعه زیرساخت ها را تا جایی که قم مقصد مسافران هست. "

مدیر مرکز سلامت گردشگری الوند گفت: «در این مرکز که برای تأسیس آن ۴ میلیارد تومان هزینه شده هست، اشتغال ۳۲ نفر به طور مستقیم به طور مستقیم فراهم شده هست. برنامه توسعه این مرکز نیز در حال انجام هست.»

جعفری به همراه قدردانی از مسئولان هستان و همکاری به همراهنک گردشگری در ایجاد این مرکز گفت: «از برنامه های آینده این مرکز توسعه گردشگری سلامت هست.»

مرکز گردشگری سلامت الوند در حال حاضر ظرفیت پذیرش و اسکان ۳۵ گردشگری به شبه همراهنه روزی دارهست.

    

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم