آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزی اردبیل> خبرگزاری ماریا آریا

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ کافه

        معاون گردشگری هستان:
    

        معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی اردبیل تأکید کرد که پیشینه خدمترسانی مسافران نوروزی این هستان فراهم شده هست.

 
    

        

             آماده ارائه خدمات مسافرین نوروزی اردبیل

        

 

به گزارش شبکه سراسری ادارهکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری اردبیل، توانایی تقیزاده معاون گردشگری این هستان در ماه ژوئن دوشنبه ۲۳ بهمن ۹۶ در جلسه ستاد عملیات خدمات سفر اردبیل گفت: «مانند سال های گذشته، وظایف ادارات اجرایی خدمات مسافرتی، اطلاع رسانی و در وبسایت میراث فرهنگی نیز به همراهرگذاری شده هست. »

او به همراه اشاره به تعیین ۱۰ کمیته در ستاد اجرایی خدمات سفر افزود: «ستاد اجرایی خدمات سفر از ۲۷ اسفند ۹۶ سال جاری تا ۱۳ فروردین سال آینده در نگارش خطایی مستقر شده و از ساعت هشت صبح تا شش عصر به مسافران و مراجعان خدمات ارائه خواهد کرد. »

معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری اربیل اذعان کرد: «به همراه توجه به اینکه مشارکت ادارات عضو میتواند کیفیت خدماتی را به وجود آورد، ادارات انتظار دارند خدمات ناکامی در سالهای گذشته را رفع کنند و در طول تعطیلات ارائه خدمات مداوم بده. »

او به همراه تأکید به اینکه ظرفیت اسکان آموزش و پرورش، لیست کیک های بیمه، فعالیت به همراهنک ها و تعداد آگهی های تبلیغاتی مشخص می شود، اضافه کرد: "در این سال، در نظر گرفتن انتخاب برتر شهر برای ارائه خدمات سفر نیز مشارکت کنیم . »

تقیزاده به همراه اشاره به اعلام ۱۰ شاخص برای انتخاب شهر برتر گردشگری ادامه داد: «از جمله کیفیت اطلاعرسانی به مسافران، مشارکت اعضای ستاد و دستگاههای خدماترسان، کیفیت برنامههای فرهنگی، کیفیت خدمات عمومی ارائه شده، کاهش تصادفات درون شهری، روند رسیدگی به شکایات، وضعیت حملونقل و کیفیت خدمات امنیتی و انتظامی در انتخاب شهر برتر هست. »

او تأکید کرد: "پس از تکمیل فرم ها و ارسال به وزارت کشور، شهر برتر مدیریت گردشگری انتخاب شده هست که ما امیدواریم از هستان اردبیل نیز شهرستان انتخاب شده هست."

معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری آذربه همراهیجان همچنین به همراه اشاره به نتایج نظرسنجی مسافران نوروزی در نوروز امسال افزود: «متاسفانه افتتاح مغازه ها و به همراهزار تاریخی اردبیل، مخصوصا در اولین روزهای تعطیلات، همیشه به همراه انتقاد مسافران و گردشگران همراه هست. »

او افزود: «به غیر از تعطیلی مراکز خرید و به همراهزار تاریخی گردشگران در سالهای گذشته از کمبود اقلام تبلیغاتی و کمبود فضای پارک خودرو نیز ابراز ناراحتی شده اند.»

بهروز ندایی معاون عمرانی هستانداری اردبیل به همراه تأکید بر ضرورت مشارکت ادارات در ارائه خدمات به مسافران نوروزی گفت: «مشکلات خدمات رسانی شهرها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از جمله موضوعات گمرك، مجتمع آب معالجه، نگهداري جارچي و خانه ها در سرعين مورد بررسي قرار خواهد گرفت. »

او به نکوهش افزایش برنامه های شاد و نشاطآور صداوسیما در روزهای نوروز نیز تأکید کرد و گفت: «به ویژه معرفی آداب و رسوم و تاریخی و طبیعی شهرها ضروری هست. »

    

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم