تجلیل از انتخاب ها پنجمین المپیاد ورزشی کارکنان سازمان میراثفرهنگی

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ کافه

        به همراه برگزاری ویژه رسمی انجام شد
    

        مراسم تشییع جنازه پنجمین مددکار ورزشی کارکنان سازمان میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری امروز سه شنبه ۲۴ بهمن به همراه حضور معاون توسعه مدیریت سازمان برگزار شد.
    

        

             تجلیل از انتخاب ها پنجمین المپیاد ورزشی کارکنان سازمان میراثفرهنگی

        

 

به گزارش خبرنگار میراثآریا، در این مراسم که در سالن آمفیتئاتر سازمان میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری برگزار شد، از اعضای این مجالس به همراه اهدای جوایز و لوح سپاس، قدردانی کرد.

در رشته دارت در بخش آقایان وحید عزیزی، علی شقاقی و مجتبی ملا محمدی به عنوان اولین و سوم معرفی شد و در بخش زنان نیز در این رشته از سیم هادادی، زهره میرشی و عطیه رمضانی به عنوان نفرات اول تا سوم تجلیل به عمل آمد.

حسن میرزایی، یوسف سلیمانخواه و میرحسین ممدوحی در زمینه شطرنج آقایان و بیتا صادقزاده، هدی نصراله حسینی و منصوره آزواری در چیدن به همراهنوان به عنوان عنوان اولتا سوم تاخیر افتادند.

در رشته تنیس روی میز در بخش آقایان محمود یوسفی، مجید شریفی و مرتضی صفر پور اولترا و سوم و در بخش زنان در این رشته نیز آر فاطمه راحت، فاطمه هادادی و فاطمه غمگسار به عنوان نفرات اول تا سوم تجلیل به عمل آمد.

ادارهکل حرهست، کانون اتومبیل رانی و جهانگردی و حمایت از تیم های اول تا سوم رشته های طنابکشی در بخش مردان و کاخ سعدآبه همراهد، کاخ گلستان و معاونت میراثفرهنگی نیز به عنوان تیم اول تا سوم در بخش به همراهنوان در این رشته انتخاب شدند.

در رشته والیبه همراهل آقایان تیمهای کاخ سعدآبه همراهد، مرکز آموزش عالی و ملی ملی و در بخش به همراهنوان تیم های معاونت میراثفرهنگی، معاونت توسعه مدیریت و کاخ سعدآبه همراهد به عنوان تیمهای اول تا سوم معرفی شدند.

در رشته فوتسال هم تیمی ادارهکل مالی، حفاظت و کانون خودروسازی و جهانگردی به عنوان تیم اول تا سوم شناخته شد.

در این مراسم همچنین از فتحالله صیدآبه همراهدی به عنوان گل گل مسابقات فوتسال و مراد خادمی به عنوان بهترین گلر تجلیل به عمل آمد.

همچنین از مهدی خلیلی به عنوان بهترین به همراهزیکن والیبه همراهل آقایان، سیما هادادی به عنوان بهترین به همراهزیکن والیبه همراهل به همراهنوان و امین فلاحی خوشخب به عنوان بهترین به همراهزیکن فوتسال آقای مشهدی به عمل آمد.

در این مراسم همچنین از تیم فوتسال کانون جهانگردی و خودروسازی به عنوان تیم اخلاق تظاهر به عمل آمد.

معاون توسعه مدیریت سازمان میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری در این مراسم گفت: «حضور آقای مونسان به عنوان فرد فعال در رأس سازمان موجب شده هست که در این مدت تلاش کنیم تا کار به خوبی انجام شود و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری که همواره دغدغه کار سازمان هست به همراهعث بهتر انجام شدن کارها شده هست و این یکی از ویژگی های یک مدیر خوب هست که به فکر سازمان توسعه هست. »

او ادامه داد: "معاون رئیس جمهور همچنین در بحث رفاه همکاران توجه جدی و همیشه به این موضوع تاکید و توصیه می کند و در این میان همکاران سازمان میراث فرهنگی، صنایع و گردشگری به همراه فعالیت های خوب خود می توانند به دستیابی به اهداف سازمان کمک کند. »

معاون توسعه مدیریت سازمان میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری در ادامه به همراه اشاره به انتخاب سازمان میراثفرهنگی در دو سال متوالی به عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی افزود: «امیدواریم سازمان میراثفرگنگی در سومین سال متوالی به عنوان دستگاه برتر شناخته شود که در این صورت ۲۰ درصد به حقوق کارکنان سازمان به صورت ثابت افزوده خواهد شد و همکاران، کارشناسان و مدیران به همراهید در این زمینه نقش خود را به خوبی ".

او در ادامه به اهمیت گردشگری اشاره کرد و افزود: "صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال و درآمدزایی نقش مهمی دارد و به همراهید به گونه ای برنامه ریزی شود که درآمد گردشگری به جای درآمد نفت مورد توجه قرار گیرد، بنابراین به همراه برنامه ریزی امیدواریم سازمان میراثفرهنگی قادر به پیدا کردن جایگاه اصلی خود نخواهد بود. »

علیرضا حجیشزری مدیرکل توسعه و منابع انسانی و رفاه سازمان میراثفرهنگی همچنین در این مراسم به همراه ارائه گزارش از برگزاری این رویداد گفت: «امیدوارم برگزاری این رویدادها به همراهعث توسعه و پیشرفت در سازمان شود؛ زیرا ورزش به همراهعث شادابی و خوشبختی می شود و می تواند به توسعه کمک کند. »

او افزود: "در این دوره از المپیاد، ۱۲ تیم در فتحال، ۹ تیم در والبینان به همراهنوان و آقایان، در رشته طنابکشی ۱۱ تیم، در رشته شطرنج ۲۱ نفر، در رشته دارت ۱۰۰ نفر و در رشته تنیس روی میز در مجموع تیمهای به همراهنوان و آقایان ۳۹ شرکت کرد. »

    

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم