کلاس MIT نشان می دهد، ارتبه همراهط اتصالات موسسه به همراه بردگی را مورد بررسی قرار می دهد

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ کافه

اولین رئیس جمهور MIT، ویلیام به همراهرتون راجرز، تا اوایل دهه ۱۸۵۰، حدود ده سال قبل از تاسیس او، موسسه، به همراه توجه به تحقیقات جدیدی که توسط محققان و مدیران کلاس تاریخ دانشگاه MIT صورت گرفته هست، برای بررسی میراث برده داری در رابطه به همراه دانشگاه طراحی شده هست.

در حالی که ماساچوست برده داری را در اوایل دهه ۱۷۸۰ غیرقانونی اعلام کرد، راجرز در ویرجینیا زندگی می کرد و از سال ۱۸۱۹ تا ۱۸۵۳ برده داری قانونی بود، بیشتر در کالج ویلیام و مری و دانشگاه ویرجینیا. اسناد و مدارک از زمان نشان می دهد که در آن تنظیمات، راجرز در سال ۱۸۴۰ و ۱۸۵۰ افراد خانواده اش را به بردگی بردند.

MIT در سال ۱۸۶۱ تأسیس شد و در ۱۸۶۵ کلاسهای آموزشی را شروع کرد، درست همانطور که جنگ داخلی ایالات متحده پایان دوره برده داری قانونی در جنوب بود. اما حتی به همراه وجود اینکه موسسه در یک دوره تاریخی جدید ظهور کرد، نشانه هایی از این دوران قدیمی نیز به وجود آمد.

"کریگ هستیون وایلدر"، هستاد دانشگاه BARTON L. Weller هستاد تاریخ در MIT و متخصص برجسته ارتبه همراهط بین دانشگاه ها و برده داری می گوید: "بنیانگذار ما یک برده دار بود." به همراه توجه به اینکه چقدر این موسسات از پرسنل و پشتیبه همراهنی مادی از خانواده های ثروتمند که از برده داری سود برده شده بودند، "مردم نبه همراهید تعجب کنند که MIT این اتصالات را دارد"

"ویلدر افزود:" من فکر می کنم که به همراه نگاه کردن به روابط MIT به همراه بردگی، آنچه که شما شروع می کنید، مرکز توجه برده داری به ظهور ایالات متحده و نهادهای آن هست. "

        
  
  
      

        

      
          

          

ویدئو: ارتبه همراهطات MIT SHASS و تولیدات ویدئویی MIT

    

  
  
  
  
  
  

این کشف از یک کلاس پژوهشی به همراهیگانی برای دانشجویان دوره کارشناسی هست که توسط رئیس جمهور MIT، L. Rafael Reif صورت گرفت و در پاییز سال ۲۰۱۷ تحت هدایت وایلدر و نورا مورفی، آرشیوگر در کتابخانه های MIT برگزار شد.

در حالی که دانشجویان کلاس، موضوعات مختلفی را به همراه هستفاده از منابع اولیه قرن نوزدهم مورد بررسی قرار دادند، خود مورفی خود را کشف کرد که راجرز شش برده در خانواده اش در سال ۱۸۵۰ و دو برده در خانواده اش در سال ۱۸۴۰ بود. یافته ها از مورفی بررسی دقیق داده های سرشماری خانگی.

"مورفی می گوید:" ما به همراهید از انواع سوالات بپرسیم و مهم هست که ذهنیت به همراهز را حفظ کنیم زیرا گاهی اوقات یافته ها غیرمنتظره هستند "، که به همراهیگانی شده برای خدمات محققین MIT هست. هنگامی که این پروژه در حال انجام بود، او اضافه می کند، "آسان بود فقط شروع به نگاهی به سوانح و ببینید که چه کسی در خانواده زندگی می کند."

رئیس جمهور ریف می گوید که یافته های جدید گامی مهم در جهت درک بهتر تاریخ MIT هست و منجر به گفتگو سازنده دربه همراهره رابطه موسسه به همراه جامعه، گذشته و حال خواهد شد.

"در MIT، ما به بررسی واقعیت ها حتی زمانی که دردناک هستند به همراهور داریم. بنابراین، من از پروفسور وایلدر به شدت سپاسگذارم که برای ما یک مکانیزم برای پیدا کردن و به اشتراک گذاری حقیقت به ما ارائه می دهد. " "چالش بعدی ما برای همه ما هست: درک این فرصت برای نگاه جدید به گذشته ما، و بررسی به همراه هم، چگونه به یک نسخه کامل از تاریخ ما بگویید."

اتهام تحقیق

این کلاس به طور جزئی از بحث در مورد پیوندهای تاریخی احتمالی MIT به همراه برده داری، که در میان رهبران دفتر آموزش و پرورش اقلیت های MIT و اداره مرکزی MIT برگزار شد، ظهور کرد. به همراه ریف به دنبه همراهل روش بررسی موضوع به همراه یک لنز تاریخی واضح تر، این موسسه به وایلدر، یک دانشمند که خود را به عنوان متخصص برجسته در ارتبه همراهطات تاریخی میان بردگی و دانشگاه های آمریکا، تاسیس کرده هست، از وی خوهسته هست تا مسیر پیش رو پیشنهاد دهد.

"ویلدر می گوید:" یکی از چیزهایی که MIT همه ما را به خود جلب می کند، حوزه های انتخابی، فارغ التحصیلان، دانش آموزان، دانشکده و عموم مردم گسترده تر هست.

کتاب برنده جایزه ویلدر ۲۰۱۳، "ابنوس و آوی"، نشان می دهد که چگونه برده داری در کالج ها و دانشگاه های ایالات متحده از دهه ۱۶۰۰ به بعد شکل گرفته هست. این موسسات اغلب توسط مردانی اداره می شد که برده داری و برده های برده ای بودند که از شرکت های برده ای حمایت مالی می کردند و یا دانشجویان را از خانواده های ثروتمند از این نوع تجارت به همراهزاریابی می کردند.

تعداد کمی از قدیمی ترین دانشگاه های ایالات متحده تا به امروز این موضوع را بررسی کرده اند. اما در سال ۲۰۰۶ دانشگاه براون جزئیات مربوط به لینک های چندجملهای خود را به بردگی منتشر کرد و از آن زمان دانشگاه کلمبیا، دانشگاه جورج تاون، دانشگاه هاروارد و دانشگاه پرینستون، از جمله دیگر یافته های خود را منتشر کرده اند. رییس دانشگاه کلمبیا، لی بولینگر، خاطر نشان کرد که خواندن "ابنوس و آوی" به او کمک کرد تا مطالعه خود دانشگاهی خود را در مورد موضوع شروع کند.

به همراه توجه به این که اخیرا MIT از مؤسسات دیگر تأسیس شده هست، ممکن هست به عنوان یک کاندیدای کمتر برای بررسی تاریخی در این زمینه به نظر برسد. اما گستردگی فراگیر برده داری در ایالات متحده موجب شد که ارتبه همراهط به همراه موسسه ارزش بیشتری داشته به همراهشد.

ملیسا نوبل، دبیر دانشکده علوم انسانی، هنر و علوم اجتماعی MIT می گوید: "راه MIT این هست که به همراه چالش ها کنار بیاییم و از آنها خلاص شویم و به همین دلیل انگیزه برای این طبقه بود."

وایلدر و مورفی کلاس هایی را به نام ۲۱H.S01 (MIT و برده داری)، به Nobles و Reif و دیگران در دولت MIT پیشنهاد دادند. آنها تأییدیه را دریافت کردند و در آینده به ارائه این کلاس ادامه خواهند داد.

"مورفی می گوید:" این فوق العاده هست که حمایت رییس جمهور و تمایل وی به همان اندازه که ممکن هست در مورد این کلاس شفاف به همراهشد، و آنچه که کلاس به دنبه همراهل آن هست و نتایج کلاس آن هست ".

دانش آموزان در آرشیو

"MIT و برده داری" طراحی شده هست تا دانشجویان کارشناسی ارشد تحقیقات به همراهیگانی انجام دهند. در حالی که تقریبه همراه در تمام دوره های تاریخ، خواندن ثانویه قابل توجهی را به عهده می گیرند، و بسیاری از دانش آموزان خوهسته اند مدارک اولیه اولیه را بخوانند و یا به آرشیو ها مراجعه کنند، دانش آموزانی که از هفته های اول تا سوم ترم به بعد کارهای آرشیوی را انجام می دهند.

"مورفی می گوید:" این یک شیوه بسیار متفاوت آموزش و انجام یک کلاس بود، که به همراه نزدیک شدن به آرشیو ها کار می کرد. "

آرشیو منبع اولیه، وایلدر افزود، این هست که مورخان "بسیاری از وقت خلاقانه خود را صرف می کنند و برخی از مهمترین تجربیات فکری که ما در واقع در آرشیو دارند. بنابراین، آوردن دانشآموزان به آن فضا … واقعا این تجربه واقعی تحقیق برای آنها بود … درست در آزمایشگاه تاریخ "

هر دانش آموز پس از آن در یک موضوع پژوهش قرار گرفت. یکی از تصاویر نژادی را در نشریات دانشجویی MIT مورد بررسی قرار داد. یکی دیگر از بحث دانشجویی دانشجویان در مورد مجسمه سازی در محوطه ای که J.M.W. نقاشی ترنر در سال ۱۸۴۰، "پرتاب اسلحه های بی جان و مرده و مرگ"، و متوجه شد که بحث بر تاریخ تکنولوژی و نه مسئله برده داری متمرکز بود.

سومین دانش آموز متوجه شد که در سالهای ابتدایی، MIT دارای یک طبقه محبوب در فلسفه اخلاقی بود که برده داری را مورد بحث قرار داد، اما این دوره را از دهه ۱۸۸۰ حذف کرد. یک پروژه تحقیقاتی چهارم نشان داد که چگونه MIT دانش آموزان را از لوئیزویل، کنتاکی، و سپس فارغ التحصیلان را در طول دوره به همراهزسازی فارغ التحصیل کرد.

وایلدر مشاهده می کند که درک مشارکت MIT در به همراهزسازی به عنوان یک موضوع مهم برای دانش آموزان کلاس هست.

"ظهور MIT به طرق مختلف به دهستان تحول از یک اقتصاد برده به یک اقتصاد صنعتی پسا برده داری، به همراه بسیاری از میراث های نژادی و بسیاری از درگیری های حل نشده که امروز در ایالات متحده ادامه می یابد، ویلدر می گوید، از جمله سوال بسیار جدی در مورد موقعیت سیاهان و کار سیاه در جامعه آمریکایی و اینکه چگونه ما در نهایت آزادی را برای افرادی که سفید نیستند تعریف می کنیم.

مفهوم اضافی برای همه دانش آموزان برای مبه همراهرزه به همراه یادداشت های وایلدر، این هست که تکنولوژی خود، و موسسات آن را توسعه می دهند، جدا از جامعه، اما همیشه در آن دخالت.

ویلدر می گوید: "آنچه ما به همراهید بدانیم این هست که فناوری، مهندسی و علم، در واقع، تلاش های انسانی هستند که به وسیله منافع اقتصادی، تجاری و سیاسی کشورها هدایت می شوند."

مراحل بعدی برای MIT

حتی در حالی که تکرارهای بیشتر کلاس ادامه می یابد، MIT قصد دارد یافته های جدید در مورد راجرز و سایر موضوعات برای تشکیل گفتمان جامعه در مورد مؤسسه و میراث برده داری به همراهشد. در تاریخ ۱۶ فوریه، MIT یک رویداد را برگزار می کند که شامل گفتگو هایی دربه همراهره Reif، Wilder و Murphy می شود و شامل حرفرانی های دانشجویانی هست که در کلاس شرکت می کنند، که در مورد پروژه های تحقیقاتی خود صحبت خواهند کرد.

"نوابله می گوید:" تاریخ همه ما را به همراهرور می کند و بخشی از آن چیزی هست که در جامعه می شود این هست که ما به همراهر دیگر یکدیگر را به اشتراک می گذاریم. " "بنابراین امید و انتظار من، به همراه توجه به ماهیت جامعه MIT و تعهد ما به یکدیگر، این را به عنوان یک مسئولیت مشترک به عهده خواهیم گرفت و همه ما به همراه هم مشغول خواهند شد … برای کمک به هر یک از ما درک آنچه به ما مربوط می شود افراد و آنچه در کل به عنوان موسسه معنی می دهد "

فراتر از محوطه دانشگاه، وایلدر نیز در حال تلاش برای توسعه یک پروژه پژوهشی مداوم هست که شامل MIT و دیگر دانشگاه های برجسته فنی تاسیس شده در قرن ۱۹th، که در آن تمام موسسات فرصتی برای کشف میراث برده داری در علوم، مهندسی و فنی آموزش در طول ۱۸۰۰s.

"ویتور می گوید:" MIT بخشی از تحقیق بیشتر در مورد ارتبه همراهط بین دانشگاه های آمریکایی و برده داری هست، اما ما فقط شرکت نمی کنیم، ما همچنین بخشی از آن را هدایت می کنیم. " "ما تحقیقاتی در رابطه به همراه ارتبه همراهط فناوری و علم به موسسه برده داری را هدایت می کنیم – نه تنها برای درک بهتر تاریخ خودمان، بلکه برای تحقق بخشیدن به نقش خود به عنوان یک دانشگاه نخبه و کمک به ایجاد نقش خود در قرن ۲۱"

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم