آزمون جامع پایان دوره های کوتاهمدت گردشگری در ۲۸ هستان و جزیره کیش برگزار می شود

۲۵ بهمن ۱۳۹۶ کافه

        معاون گردشگری سازمان میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری از برگزاری آزمون جامع پایان دوره های کوتاهمدت گردشگری خبر داد.
    

        
             آزمون جامع پایان دوره های کوتاهمدت گردشگری در 28 هستان و جزیره کیش برگزار می شود

        

 

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی سازمان میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری، محمد محبخدایی معاون گردشگری سازمان میراثفرهنگی، امروز چهارشنبه ۲۵ بهمن به همراه اعلام این خبر افزود: «آزمون جامع پایان دوره های کوتاهمدت گردشگری شامل مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی، ایرانگردی و جهانگردی و هدایت طبیعتگردی و هدایت زمین گردشگری برگزار می شود. »

او افزود: «این آزمون بهمنظور ارزیابی و سنجش اطلاعات فراگیران دورههای معین در روز جمعه ۲۷ بهمن در ۲۸ هستان کشور و منطقه آزاد کیش همزمان و به همراه شرکت ۴۲۹۰ نفر از داوطلبه همراهن برگزار خواهد شد»

محبخدایی تصریح کرد: «بیشترین آمار داوطلبه همراهنی مربوط به تهران به تعداد ۱۳۷۰ نفر و کمترین داوطلبه همراهن مربوط به هستان کهکیلویهو احمد به تعداد ۱۵ نفر هست.»

او به همراه بیان این که سامانه جامع آموزش گردشگری به آدرس edutourism.ichto.ir برای ثبتنام فراگیرین پیش از این اطلاع رسانی شده هست: «براساس سیستم فوق، ادارات کل میراثفرهنگی در هستان ها موظف به اطلاع رسانی به موسسات آموزشی تحت پوشش خود برای انجام معاینات فراگیران برای ثبت درخوهست شرکت در آزمون شدند. »

محبخدایی افزود: «این آزمون جامع در دو شنبه ۸ صبح برای داوطلبه همراهن مدیریت فنی دفاتر مسافرتی و ۱۰:۳۰ برای داوطلبه همراهن هدان گردشگری برگزار می شود.»

    

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم