افزایش آثار تقلبی و جعلی در حوزه میراثفرهنگی نگران کننده

۲۵ بهمن ۱۳۹۶ کافه

        در نخستین همایش «تعیین حقیقت تاریخی، فرهنگی و هنری معاصر
    

        در ابتدای همایش «تعیین حقیقت تاریخی و هنری» به همراه اشاره به نگرانی فزاینده دربه همراهره افزایش آثار جعلبی و جعلی در حوزه میراثفرهنگی و خطر اشیا جعلی برای موزه ها و تحقیقات به همراهستان شناسی مشخص شد که موجی از حساسیت عمومی نسبت به هویتخواهی و حقیقی بودن در آثار حوزه میراثفاهرنگی شکل گرفته ا …
    

        
             افزایش آثار تقلبی و جعلی در حوزه میراثفرهنگی نگران کننده

        

 

به نقل از روابط عمومی روابط عمومی تحقیق و تربیت و گردشگری، حمید فدایی علم و فناوری نخستین همایش «تعیین حقیقت تاریخی، فرهنگی و هنری» امروز چهارشنبه ۲۴ بهمن ۹۶ در حرفانی به همراه ابراز خرسندی از بحثهای مرتبط به همراه حقیقت به همراه چنین تصمیمی روبرو هست گفت: "شاید بیش از یک سال پیش که اولین به همراهر ایده برگزاری این همایش مطرح شد، تصور چنین اقدامی برای ما سخت بود."

او افزود: "البته این هستقبه همراهل حاوی یک پیام دیگر برای ما هست و آن دغدغه عموم مردم نیست بلکه افزایش آثار تقلبی و جعلی در حوزه میراثفرهنگی هست که البته این جنبه از موضوع بسیار نگران کننده هست."

فدایی به همراه بیان اینکه در حومه زمین و در رأس آن در ایران موضوع اسالمیتی پدیده نوظهور نیست، اظهار کرد: «در حوزهی نظر، فلسفی به فلسفهی اولویت نخستین به همراهر در اندیشه و بینش بزرگینی مانند ابن مسکویه و ملاصدرا متکلور امروزه مقوله اصالت از مفاهیم عمیق و همراه به همراه حفاظت هست. »

او گفت: «موضوع اصل بودن در مقدمه منشور ونیز نیز به نحوی تأثیر گذار دیده می شود که در آن از انتقال گذشته های تاریخی به نسل های آینده و به همراه حفظ تمامیت و غنای اصلیت آنها حرف می گویند ، به ویژه پس از اصالت در امروزه اهمیت و اهمیت منابع میراثی در دنیای چند فرهنگی افزایش یافته هست. »

فهرست مقالات جهان و آزمون اسناد

فدایی تصریح کرد: "بر اساس همین مبه همراهنی، تاریخیقرنگی منابع تنها درصورتیکه در فهرست جهانی قرار میگیرند که از آزمون حقیقی بلند بلند میروند."

دبیر علمی همایش گفت: "از سوی دیگر، در برابر اصل و تمام مفاهیم حاصل از آن، موضوع جعل و تیزو هست که خود به ویژه در جهان امروز به صورت گسترده به موضوع میراثفرهنگی تبدیل شده هست."

فدایی در ادامه اظهار کرد: "به طور دقیق و به همین دلیل امروزه تبیین مولفه های اصالت و تعیین معیارهای به همراهزشناسی و ارزیابی آن در زمان گستردگی مشخص شده هست و مسئله حرمت به عنوان محور مطمئن در شناخت شناسی حفاظت از میراث فرهنگی تبدیل شده هست . »

او افزود: «به منظور تولید و ورود شمار آثار جعلی به حوزه میراثفرهنگی که به هدف و اهدافی متفاوت انجام می شود، موجی از حساسیت عمومی نسبت به هویت و تمایل طلبی در آثار حوزه میراثفرهنگی نیز شکل گرفته هست.»

فدایی تأکید کرد: «بر این به همراهورم که این موج عمیق طالبی خود ناشی از تلاش بشر نسبت به شناخت ارزشهای والا و البته درک حقایق هست و این خود به تمایل فزاینده او به رهستی و درستی مرتبط هست که ریشه در نهاد انسان هست . »

او ابراز امیدواری کرد که در دو روز از همایش ها و کارگاه ها می توان از حوزه نظر و هم از حوزه عمل و آزمایشگاهی جنبه های مختلف حقیقت را دو مولفه و معیار آن را در شناخت اصل و قواعد تاریخی مورد بررسی قرار.

دبیر علمی همایش به همراه اشاره به اینکه در این دو روز جلسه بیش از ۲۰ مقاله ارائه خواهد شد، تصریح کرد: «مقالات منتخب شامل اصل و چکیده حدود ۳۰ مقاله در کتاب همایش قرار داده شده هست که تحت چاپ هست.»

به گفته او، مقالات که در این همایش ارائه خواهد شد به جنبه های مختلف نظری و عملی تعیین حقیقت اشیا را شامل می شود که شامل فلزات، اسناد و نسخه های خطی، سفال، نقاشی های نقاشی و مینیاتور، جواهرات و سنگ های قیمتی، چوب و حصار و تزئینات وابسته به معماری هست.

فدایی گفت: «در بخش کارگاه نیز از دو نفر از بزرگترین مؤسسات بین المللی در این حوزه بهره گرفته شده هست که علاوه بر حرفرانی مسئولیت برگزاری دو کارگاه فلزی و نسک را دارد»

تکامل روش های آزمایشگاهی تحولی در بررسی مرتبط به همراه آثار تاریخی

کامران احمدی رئیس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار فرهنگیاریخی دیگرحرفران این نشست گفت: «پیشرفت علوم و پیشرفت آزمایشگاه ها و روش های پیشرفت در تحقیقات مرتبط به همراه اثر تاریخی ایجاد شده هست.»

او افزود: «هستفاده از این امکانات، در شناسایی سیر امکان پذیر شده هست. هنری یک دوره یا یک هنرمند خاص را ممکن ساخته هست.»

او اظهار کرد: "بزرگانی مانند بهزاد یا سلطان محمد اغلب از افتتاح و یا نوعی از املاک خود را بر روی اثر خود را به یاد داشته به همراهشید، اما هستفاده از روش های علمی آزمایشگاهی می تواند کمک به شناسایی اثر مربوط به آنها و سركه را از ناسره جدا كرد. »

احمدی به همراه اشاره به اینکه در ابعاد پیچیدگی این چنین مسائل نیاز به همایشی در خور داشته و کادر فنی علمی مستقل می توان گفت: «حضور سه تن از متخصصین متخصص این فن پرنیشکا، شرینر و کرادوک، ما را پذیرفته اند تا جلسه ای هرچند پروفسور کرادوک تا این لحظه موفق به حضور در این نشست نگشتند از همه ی عزیزان سپاسگزارم. »

تفاوت میان تعیین حقیقت به همراهستانی و اشیای جدید

فرانک بحرالعلومی عضو هیئت علمی همایش، همچنین حرفرانیاش را به همراه عنوان «تعیین حقیقت تاریخی، فرهنگی و هنری، فرایندی پیچیده و میانرشتهای» آغاز کرده و به همراه بیان این پرسش که چرا مطالعه در مورد آزمایشهای آزمایشگاهی، تعیین اهمیت اشیا مهم هست و چرا جعل و ساخت اشیا تقلبی چنین رواج حرفانی ادامه داد.

او به همراه بیان اینکه بسیاری از همکاران در این حوزه ارزیابه همراهن زبدهای هستند تصریح کرد: «ما اصراریمیم آخرین روش های علمی که در مورد تعیین حقیقت وجود دارد، در این همایش مطرح کنید تا همه کارشناسان قادر به بهره گیری از آن ها به همراهشند.»

او به همراه اشاره به برخی از آثار جعلی به نمایش گذاشته شده در اروپا و غرب گفت: «آثار جعلی در سراسر جهان و در ایران نیز وجود دارد و حتی در برخی از نمایشگاه ها و آگهی ها نمایش داده می شود.»

او در پاسخ به این سوال که چرا اثر تقلبی می گوید: «طمع و آز، نشان دادن مهارت، دلایل سیاسی، مذهبی، قومی، تمایلات (جاهطلبی) سوركوب شده … از دلیلی ارائه آثار تقلبی هست.»

او افزود: «تفاوت میان تعیین حقیقت اشیا به همراهستانی و آثار جدید، سبک آثار قدیمی و مواد و مصالح و روش ساخت در جدیدترین مواردی هست که در این کنفرانس مورد توجه قرار می گیرند.»

خطر اشیای جعلی برای موزه ها و برای روند تحقیقات تاریخی و به همراهستان شناسی، هنری و ضرورت آشنایی موزهداران، مرمتگران، جممادان و املاک املاک به همراه آخرین دستاوردهای علمی در زمینه تعیین اصلیت از موضوعاتی که در این همایش مطرح شده هست.

نخستین همایش و کارگاه تخصصی «تعیین حكمای تاریخی-فرهنگی و هنری» به همراه حضور داخلی و خارجی از كشورهای اتریش و آلمان به هامتی موسسه حفاظت و مرمت تاریخی فرهنگی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری از امروز به مدت دو روز در حال برگزاری هست.

    

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم