جشنواره ملی عکس احیا عاملی اثربخش برای پیشبرد به همراهززنده سازی معماری تاریخی

۲۵ بهمن ۱۳۹۶ کافه

        شهردار ابركوه تأكيد كرد
    

        شهردار شهرستان ابرکوه هستان یزد بر نقش تاثیری در جشنواره ملی عکس احیا در در پیشبرد اهداف حفظ و به همراهزسازی سازه های تاریخی کشور تأکید کرد.

 
    

        

             جشنواره ملی عکس احیا عاملی اثربخش برای پیشبرد به همراهززنده سازی معماری تاریخی

        

 

به گزارش قاهره، به نقل از شهردار ابرکوه امروز، سه شنبه، ۲۴ بهمن ۹۶ به همراه اعلام شهرک شهرداری این شهر تاریخی از نخستین جشنواره ملی عکس احیاء بناهای تاریخی، گفت: «به همراه توجه به نقش عاملی این جشنواره و به همراه توجه به اهمیت معرفی شهر ابرکوه به عنوان یکی از ۱۴ شهر نمونه گردشگری کشور و شهری که ۱۲۳ اثر آن در فهرست ملی ملی ثبت شده هست، از طرف شهرداری این شهر به آثار ارزشمند که به همراه توجه به کارهای این شهر گرفته شده هست و می تواند مقام اول تا سوم این جشنواره را از آن خود می کند تا برای هر اثر مبلغ ۲۰ میلیون ریال جایزه پرداخت می کند. »

او افزود: "اگر بخواهیم در ابركوه گردشگری پایدار داشته به همراهشیم، به همراهید به حفظ مكان های تاریخی برای ایجاد بستر مناسب برویم و در این رهستا در مجموعه مدیریت شهری این رویکرد وجود دارد كه به همراه هستفاده از ابزار های مختلف می توانیم به حفظ و احیای بناهای کمک کنیم. »

شهردار ابركوه تصريح کرد: «به همراه توجه به ملی بودن جشنواره عکس احیا، این رویداد فرهنگی فرصت ظهور برای شناسایی ظرفیت های منحصربه افرد ابركوه در زمینه های تاریخی و گردشگری هست كه فرصتی هست كه می تواند مسئولان را برای توجه بیشتر به همراهز زنده سازی به همراهفت تاریخی ترغیب کند. »

او اشاره کرد: «اولین عامل پایداری به همراهفتهای تاریخی انسان هست و افرادی که در این زندگی زندگی می کنند و فعالیت می کنند، بیشترین نقش را در نگه داشتن تاریخچه دارند.»

رسولی یادآور شده هست: «بناهای تاریخی شاخص در هر به همراهفت تاریخی نقطه عطف مهمی برای ایجاد اشتغال، ایجاد بهرهوری اقتصادی و همچنین ارتقا سطح فرهنگی هست.»

    

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم