مبه همراهدلات عقب و جلو به همراهعث تقویت پاسخ مغز کودکان به زبه همراهن می شوند

۲۵ بهمن ۱۳۹۶ کافه

یک تحقیق برجسته در سال ۱۹۹۵ نشان می دهد که کودکان خانواده های به همراه درآمد به همراهلا در طول سه سال اول خود ۳۰ میلیون کلمه از زندگی کودکان از خانواده های کم درآمد. این "شکاف ۳۰ میلیون کلمه" به همراه تفاوت های قابل توجه در آزمون واژگان، توسعه زبه همراهن و درک مطلب همبسته هست.

دانشمندان شناختی MIT اکنون متوجه شده اند که مکالمه بین یک بزرگسال و یک کودک به نظر می رسد که مغز کودک را تغییر دهد و این گفتگو عقب و جلو، در واقع به توسعه زبه همراهن نسبت به شکاف کلمه بسیار مهم هست. در مطالعه ای پیرامون کودکان بین ۴ تا ۶ ساله، آنها دریافتند که اختلاف در تعداد «چرخش های مکالمه» بخش بزرگی از تفاوت های فیزیولوژی مغز و مهارت های زبه همراهن را که در میان کودکان یافت می شود، به حساب می آورد. این یافته برای کودکان بدون توجه به درآمد والدین یا تحصیلات اعمال می شود.

محققان می گویند که یافته ها نشان می دهد که والدین می توانند تاثیر قابل توجهی بر زبه همراهن و رشد مغز کودکان خود داشته به همراهشند.

"مهم این هست که فقط به همراه کودک خود صحبت نکنیم، بلکه به همراه کودک شما صحبت کنیم. راشل رومیو، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه هاروارد و MIT و نویسنده اصلی مقاله، که در نسخه ۱۴ فوریه ۱۴ ظاهر می شود، می گوید: "این فقط مربوط به زبه همراهن دیوانگی در مغز فرزند شما نیست، بلکه در واقع گفتگو به همراه آنها را ادامه می دهد." از علوم روانشناسی .

        
  
  
      
        
      
          

              

    

  
  
  
  
  
  

به همراه هستفاده از تصویربرداری رزونانس مغناطیسی عملکردی (fMRI)، محققان تفاوت های پاسخ مغز به زبه همراهن را که به همراه تعدادی از نوبت های مکالمه مرتبط هست، مشخص می کنند. در كودكانی كه بیشتر صحبت می كردند، ناحیه Broca، بخشی از مغز كه در تولید گفتار و پردازش زبه همراهن مشغول به كار بود، بسیار فعالتر بود، در حالیكه آنها به دهستان گوش می دادند. این فعال سازی مغز سپس نمرات کودکان را براساس ارزیابیهای زبه همراهن پیش بینی کرد، به طور کامل توضیح تفاوت های مربوط به درآمد در مهارت های زبه همراهن کودکان.

"واقعا چیز تازه در مورد مقاله ما این هست که اولین شواهدی را ارائه می دهد که گفتگو خانواده در خانه به همراه توسعه مغز در کودکان همراه هست. جان گابریلی، گورور م. هرمان هستاد علوم و فنون بهداشت و درمان، هستاد علوم مغزی و شناختی، عضو موسسه مک گاورن MIT برای تحقیقات مغزی، تقریبه همراه جادویی هست که مکالمه والدین بر رشد بیولوژیکی مغز تأثیر می گذارد. و نویسنده ارشد مطالعه.

فراتر از فاصله کلمه

قبل از این مطالعه، کمی در مورد چگونگی "شکاف کلمه" ممکن هست به تفاوت در مغز ترجمه شود. تیم MIT برای پیدا کردن این تفاوت ها به همراه مقایسه اسکن مغز از کودکان از زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی هست.

به عنوان بخشی از مطالعه، محققان از یک سیستم به نام "تجزیه و تحلیل محيط زبه همراهن (LENA)" برای ضبط هر کلمه ای که هر کودک حرف می گوید یا شنيده می شود. پدر و مادرانی که موافقت کردند فرزندان خود را در این مطالعه شرکت کنند، گفته شده هست که فرزندان خود را برای ضبط دو روز، از زمانی که آنها از خواب بیدار می شوند تا زمانی که به رختخواب می روند، بپوشانند.

پس از آن، ضبط ها به همراه هستفاده از یک برنامه کامپیوتری که سه اندازه گیری را انجام می داد، تجزیه و تحلیل شدند: تعداد کلمات مورد نظر کودک، تعداد کلمات مورد نظر برای کودک و تعداد دفعاتی که کودک و بزرگسال یک "گفتگو" به نوبه خود "- یک مبه همراهدله عقب و جلو هست که توسط یکی از آنها آغاز شده هست.

محققان دریافتند که تعداد مکالمات به شدت به همراه نمرات کودکان در آزمونهای هستاندارد زبه همراهن مهارت، از جمله واژگان، دستور زبه همراهن و هستدلال کلامی همبسته هست. تعدادی از نوبت های مکالمه نیز به همراه فعالیت های بیشتری در منطقه Broca همراه بود، زمانی که کودکان در حالی که در داخل یک اسکنر fMRI گوش به دهستان بودند.

این همبستگی ها بسیار قوی تر از بین تعداد شمارۀ کلمات شنیداری و نمرات زبه همراهن و بین تعداد واژگان شنیده شده و فعالیت در منطقه بروکا بود.

این نتیجه به همراه سایر یافته های اخیر هماهنگ هست. رومئو می گوید: "اما هنوز مفهوم عمومی وجود دارد که این شکاف ۳۰ میلیون کلمه وجود دارد و ما به همراهید کلمات را به این بچه ها رها کنیم – فقط به همراه آنها در تمام طول روز صحبت کنید یا شاید آنها را در مقابل تلویزیون تماشا کنید که به همراه آنها صحبت خواهد کرد. به همراه این حال، داده های مغز نشان می دهد که واقعا این گفتمان تعاملی هست که بیشتر به پردازش عصبی مرتبط هست. "

محققان بر این به همراهورند که مکالمه تعاملی کودکان فرصت بیشتری برای مهارت های ارتبه همراهطی خود، از جمله توانایی درک اینکه چه شخص دیگری سعی می کند بگوید و به شیوه ای مناسب پاسخ دهد، بیشتر هست.

در حالی که کودکان از خانواده های به همراه درآمد به همراهلا به طور متوسط ​​بیشتر در معرض زبه همراهن بودند، کودکان خانواده های به همراه درآمد پایین که تعداد زیادی از نوبت های مکالمه ای را تجربه کرده بودند، مهارت های زبه همراهن و فعالیت مغزی منطقه Broca را مشابه کودکان کودکانی که از تحصیلات عالی به همراهلاتر بودند، خانواده های درآمد.

"در تجزیه و تحلیل ما، تبدیل شدن به گفتگو به نظر می رسد چیزی هست که تغییر می کند، صرف نظر از وضعیت اجتماعی و اقتصادی. چنین نوشتاری اغلب در خانواده هایی از وضعیت اجتماعی اجتماعی اقتصادی بیشتر هست، اما کودکان از خانواده هایی به همراه درآمد کمتر یا تحصیلات والدین، از تجربیات مکالمه ای نیز بهره مند می شوند. »

اقدامات

محققان امیدوارند یافته های آنها والدین را تشویق کنند تا کودکانشان را در مکالمه بیشتری درگیر کنند. محققان می گویند اگرچه این مطالعه در کودکان ۴ تا ۶ ساله انجام می شود، این نوع چرخش نیز می تواند به همراه کودکان بسیار جوانتر انجام شود، به همراه ایجاد صدا و جلو و یا ایجاد چهره.

"یکی از چیزهایی که ما از آن هیجان زده شده هست این هست که آن را مانند یک اقدام نسبتا عملی می کند، زیرا خاص هست. این به این معنا نیست که برای خانواده های کمتر تحصیل کرده، تحت فشار بیشتر اقتصادی، برای گفتگو بیشتر به همراه فرزندشان آسان هست. اما در عین حال، این یک اقدام هدفمند و خاص هست و ممکن هست راه هایی برای تبلیغ یا تشویق آن وجود داشته به همراهشد، "جبرئیل می گوید.

روبرتا گولینوف، هستاد آموزش و پرورش در دانشکده آموزش و پرورش دانشگاه دلاور، می گوید: مطالعه جدید، یک نتیجه مهم را ارائه می دهد که شواهدی را نشان می دهد که تنها تعداد کودکان واژهای که برای توسعه زبه همراهن آنها مهم هست، نیستند.

"شما می توانید به همراه یک کودک صحبت کنید تا زمانی که آبی در مواجهه به همراه شما به همراهشد، اما اگر به همراه فرزندتان درگیر نبه همراهشید و در مورد اینکه کودک علاقه مند هستید، دوئت مکالمه دارید، نمی خواهید گولینوف می گوید که در این مطالعه دخالت نداشت. "اگر فرزندتان بتواند مشارکت کند، نه فقط گوش دهید، این امر به کودک اجازه می دهد که نتیجه بهتر زبه همراهن را داشته به همراهشد."

محققان MIT در حال حاضر امیدوارند تا اثرات مداخلات احتمالی را که مکالمه بیشتری در زندگی کودکان جوان دارند، بررسی کند. این می تواند شامل کمک های تکنولوژیک مانند برنامه های کامپیوتری به همراهشد که بتوانند به همراه والدین مکالمه کنند یا یادآوری های الکترونیکی را برای تعامل به همراه فرزندانشان در مکالمه

این تحقیق توسط بنیاد خانواده والتون، موسسه ملی سلامت کودک و توسعه انسانی، یک گراند رفتار مغز ذهن هاروارد و یک هدیه از دیوید پون چان

تأمین مالی شده هست.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم