۶۱ طرح هستخدام فراگیر به همراه اشتغالزایی ۱۴۴۳ نفر در میراثفرگنگی اردبیل مصوب

۲۵ بهمن ۱۳۹۶ کافه

        معاون صنایع و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری هستان اردبیل از تصویب ۶۱ طرح اشتغال فراگیر در این هستان خبر داد.
    

        
             61 طرح اشتغال فراگیر به همراه اشتغالزایی 1443 نفر در میراثفلنگی اردبیل مصوب

        

 

به گزارش ماوراثاگریا از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری هستان اردبیل، علیرضا دبه همراهغ عبداللهی امروز چهارشنبه ۲۵ بهمن در جلسه بررسی طرح های اشتغال فراگیر حوزه میراثفرهنگی هستان اردبیل مشخص شد: «این طرح نیاز به ۶۹ میلیارد و ۳۸۱ میلیون تومان امکانات »

او افزود: «اگر این میزان امکانات پرداخت شود، برای ۱۴۴۳ نفر پایدار ایجاد می شود و همه افرادی که امکانات دریافت می کنند، به همراهید تأمین اجتماعی را تأیید کنند که پایداری کار ایجاد شده . »

نماینده تامولختیار ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری اردبیل در کمیته اشتغال فراگیر این هستان تصریح کرد: «از این تعداد ۶ طرح به همراه رقم ۵ میلیارد و ۶۲۰ میلیارد تومان در به همراهنک کشاورزی، ۲۲ طرح به همراه رقم ۲۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در به همراهنک ملی و ۹ طرح به همراه ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در تجارت تجاری تصویب شد . »

به گفته دبه همراهغ عبداللهی سه طرح به همراه رقم یکمیلیارد و ۷۵۰ میلیونی تومان در به همراهنک صادرات، ۹ طرح به همراه رقم ۸ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان در به همراهنک سپه، هشت طرح به همراه رقم ۴ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان در به همراهنک ملت، شش طرح به همراه ۱۵ میلیارد تومان در توسعه به همراهزار و دو طرح به همراه رقم یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان در به همراهنک رفاه تأیید شده هست .

بهمن حسین زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی هستانداردهای اردبیل همچنین در این نشست به ضرورت تسریع پرداخت تسهیلات از طرف به همراهنک ها تأکید کرد و گفت: «هفته آینده به همراهنک های خصوصی در مورد خدمات پرداخت شده توسط هستاندار اردبیل بررسی خواهد شد و ضروری هست به همراهنک ها همکاری لازم را در این خصوص داشته به همراهشند . »

او همچنین به رفع موانع آئین نامه ها در پرداخت سرمایه در گردش برای توسعه و تجهیز مراکز خدمات گردشگری اشاره کرد و افزود: «به زودی پرداخت تسهیلات توسعه و تجهیز در دستور کار خواهد بود »

    

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم