معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی کرمان معرفی شد> آگهی کافه سرچ

۴ اسفند ۱۳۹۶ کافه

        در حرمي از طرف مديركل مركزي، صنايع و گردشگري هستان کرمان، محمدحسين تجلي به سمت معاونت گردشگری این ادارهكل واگذار شد.
    

        

             معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی کرمان معرفی شد

        

 

به گزارش مأموریت به نقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری کرمان، در حکم محمود وفایی مدیرکل میراثفرهنگی این هستان خطاب به محمدحسین تبرلی آمده هست:

«به همراه توجه به شایستگی و پشتکار جنبه ای از تاریخ این حکم به سمت معاون گردشگری این ادارهکل تعیین می شود.

امید هست به همراه اتکال به خداوند متعال و در زیر سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) در انجام امور محله موفق و مؤید به همراهشید. »

پیش از این محمد جهانشاهی این مسئولیت را برعهده گرفت تا از انتخاب این عنوان به عنوان سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری هستان سمنان از این سمت عقب نشینی شود.

محمدحسین تبلی تا پیش از قبول این مسئولیت از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ نیز به عنوان معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری هستان کرمان

    

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم