آبله مراتب ثبت ۲۵ اثر فرهنگی فرهنگی به هستاندار یزد> آگاهی قاهره آریا

۲۱ اسفند ۱۳۹۶ کافه

        در سه نامه از سوی مونسان انجام شد
    

        رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری، امروز دوشنبه ۲۱ اسفند در سه نامه جداگانه به هستاندار یزد، مدافع ۲۳ اثر مانیکول فرهنگیتاریخی را ثبت کرد.
    

        

             تبليغات مدرن ثبت 25 اثر منقول فرهنگي به هستاندار يزد

        

 

به گزارش قارچ، در نامه اول، علیاصغر مونسن معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری خطاب به محمود زمانی قمی هستاندار یزد می آید :

«در اجرای قانون راجع به حفظ ملیت ملی، مصوب ۱۳۰۹ شورای ملی و مقررات اجرایی آن، مصوب ۱۳۱۱ هیئت وزرات، بند« ج »از ماده واحدی قانون تشکیل سازمان میراثفرهنگی کشور مصوب بهمن ۱۳۶۴ مجلس شورا و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراثفرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۲ آییننامه حفاظت از میراثفرهنگی کشور، مصوب ۱۳۸۱ شورای امنیت کشور، فصل دوم مدیریتنامه، مدیریت، نظارت و حمایت از مالکان و دارایی های دارایی فرهنگی نقل مکان مجوز مجاز ۱۳۸۴ هیئت وزیران، مراتب ثبت ۲۰ اثر تحریر فرهنگی به شرح زیر، محل نگهداری: هستان یزد، شهر یزد، محله فهادان، پشت محوطه زندان اسکندر، خانه نواب وکیل، که بعد از تصدیق قانونی لازم در فهرست ملی ایران به ثبت رسید، اعلام می شود.

۱- سنگ قبر حسین بن محمد بن الحسین بکی (شماره املاک ۱۳۷۴) شماره ثبت ۶۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱

۲- سنگ قبرمسجد قدمگاه (شماره املاک ۱۳۷۵)، شماره ثبت ۶۵۶ مورخه ۱۳۹۶/۵/۱۱

۳ سنگ قبر متعلق به مسجد جامع ابرندآبه همراهد (شماره املاک ۱۴۹۲) شماره ثبت ۶۵۷ مورخه ۱۳۹۶/۵/۱۱

۴- سنگ قبر مسجد کوچه دبه همراهغ خانه (شماره املاک ۱۳۶۳) شماره ثبت نام ۶۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱

۵ سنگ قبر مسجد فهدان (شماره اموالی ۱۳۷۳) شماره ثبت ۶۵۹ مورخه ۱۳۹۶/۵/۱۱

۶ سنگ قبر محمد بن علی بن عبد الله العلوی الحسینی (شماره املاک ۱۴۲۸) شماره ثبت ۶۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱

۷ سنگ سنگهای محراب مسجد ریگ (شماره املاک ۱۳۵۸) شماره ثبت ۶۶۱ مورخه ۱۳۹۶/۵/۱۱

۸- سنگ قبر احمد بن علی (شماره اموالی ۱۴۹۰) شماره ثبت نام ۶۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱

۹- سنگ قبر محمود شاه (شماره اموالی ۱۳۹۶) شماره ثبت ۶۶۳ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۶

۱۰- سنگ سنگ مرمری مسجد مصلی عتیق (شماره املاک ۱۴۹۴) شماره ثبت ۶۶۴ مورخه ۱۳۹۶/۵/۱۱

۱۱- سنگ قبر به همراهزارچه به همراهغ گندم (شماره املاک ۱۳۹۵) شماره ثبت ۶۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱

۱۲- سنگ قبر محمود تقی الدین دادا محمد (شماره املاک ۱۳۷۶) شماره ثبت ۶۶۶ مورخه ۱۳۹۶/۵/۱۱

۱۳- سنگ قبر مسجد جامع خرانق (شماره املاک ۱۳۵۹) شماره ثبت ۶۶۷ مورخه ۱۳۹۶/۵/۱۱

۱۴- سنگ قبر بقعه دوازده امام سلطان محمود بندعاب (شماره املاک ۱۳۴۹) شماره ثبت نام ۶۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱

۱۵- سنگ قبر بندرآبه همراهد رستاق (شماره املاک ۱۴۹۵) شماره ثبت ۶۶۹ مورخه ۱۳۹۶/۵/۱۱

۱۶- سنگ قبر جوی مرمر یزد (شماره املاک ۱۳۶۰) شماره ثبت ۶۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱

۱۷- سنگ وف آب انبه همراهر بوالمیری (ابوالمعالی) (شماره املاک ۱۳۷۶) شماره ثبت ۶۷۱ مورخه ۱۳۹۶/۵/۱۱

۱۸- سنگنگری به همراهنوی گلبه همراهست (شماره اموالی ۱۴۲۵) شماره ثبت ۶۷۲ مورخه ۱۳۹۶/۵/۱۱

۱۹- قلابوشي به همراه نقش شاهزاده قاجاري (شماره ۱۶۱۲) شماره ثبت ۶۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱

۲۰- قلابوشي به همراه نقش شاهزاده قاجاري (شماره املاک ۱۶۰۴) شماره ثبت ۶۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱

معاون رئیسجمهور همچنین در نامه دوم خود به هستاندار یزد مدرک ثبت سه اثر فرهنگی فرهنگی به شرح زیر همچنین که در محل امامزاده عبدالله به همراهفق حفظ می شود:

۱- کوس صفوی امام زاده عبدالله، به همراهفق، شماره ثبت ۶۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱

۲٫ شمشیر امامزاده عبدالله، به همراهفق، شماره ثبت ثبت ۶۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱

۳- کوس مشهور نادری، به همراهفق، شماره ثبت ۶۷۷، مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱

همچنین ضبط دو اثر سنگ وقفنامه عید غدیر و آبه همراهنبه همراهر مزرعه میرزا، به همراه شماره ثبت ۶۷۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ و سنگ وافنامه آقاسیدعلی ولد آقاسید محمد حسن، شماره ثبت نام ۶۷۹ مه ۱۳۹۶ / ۵/۱۱ که در مسجد جامع ندوشن نگهداری می شود در نامه ای دیگر از سوی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع و گردشگری به بندر یزد اعطا شد.

    

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم