توزیع جاذبه های شهری، توزیع ثروت را در زنجان همراهی می کند> آگاه سازی کافه سرچ

۲۲ اسفند ۱۳۹۶ کافه

         مدیرکل میراثفرهنگی هستان:
    

        مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری هستان زنجان گفت: «توزیع جاذبه های شهری از اهداف این اداره کل هست و موجب توزیع ثروت در تمام نقاط شهر می شود.»
    

        

             توزیع جاذبه های شهری، توزیع ثروت در زنجان به همراه

        

 

به همراه اشاره به اینکه یکی از اولویت های حوزه گردشگری، مسئله توزیع جاذبه های شهری هست، می گوید: امروز این نشست در نشست خبری به همراه اشاره به نقش فرهنگی، صنایع و گردشگری زنجان، یحیی رحمتی مدیرکل میراث فرهنگی این هستان، گفت: «این این امر موجب خواهد شد که گردشگری درهمه نقاط شهر حضور داشته به همراهشد و این حضور، خود را به همراهعث توزیع ثروت در تمام نقاط شهر خواهد شد . »

او به همراه یادآوری اینکه طبق نظرسنجی های صورت گرفته، به نظر می رسد امنیت و برخوردر مناسب میزبه همراهن یکی از هستان هایی هست که از گردشگران بیشترین میزان راضی را دریافت می کند، تصریح کرد: «بحث امنیت و برخورد مناسب میزبه همراهن دو مقوله اصلی توسعه مقصد گردشگری به میرود و خوشبختانه زنجان هستانی هست که دارای رتبه برتر در این زمینه از آن . »

همچنین دبیر ستاد اجرائی خدمات سفر هستان زنجان، همچنین به ناراحتی هایی که از گردشگران وجود داشت اشاره کرد و گفت: "در نظر سنجی ها، حداقل رضایت به همراه ۴۹ درصد مربوط به تعطیلی مراکز خدماترسان در روزهای اخیر بود که معتقدیم این امر به همراهید در سالهای آینده به گونهای مدیریت شود که شاهد رونق مراکز خدماترسان در این حوادث به همراهشد که مناسب برای رونق شهر به همراهشد . »

رحمتی به همراه اشاره به اینکه زنجان در بحث برگزاری رویدادهای بین المللی موفق به دریافت اولین رتبه از آن شد، ادامه داد: «علاوه بر این، زنجان در بحث صنایعدستی همچنین یکی از هستان هایی هست که توانست جای خوبی برای خود ایجاد کند به عنوان مثال، در سال ۹۲ تعداد فروشگاه های صنایع دستی در زنجان ۷۰ فروشگاه بود که این تعداد به ۳۸۷ فروشگاه رسیده و ایجاد اشتغال برای هزار نفر که حاکی از توسعه صنایع در هستان هست . »

مديركل ميراثفرهنگي زنجان به همراه توجه به اين كه فعاليت ۳۰ خانه دريايي در هستان وجود دارد، اضافه كرد: يكي از شاخصهاي اصلي در حوزه گردشگري، حضور گردشگران خارجي هست كه تا سال ۹۲ تعداد ۹۸۶ گردشگر خارجي از گنبد سلطانیهي به همراهزدید شاهد بودیم که این تعداد در سال جاری از مرز ششزار گردشگری خارجی گذشت و می توان گفت که قابل توجهی در رشد گردشگری خارجی شاهد بودیم . »

او یادآور می شود: "ما معتقدیم به همراه تجهیز این مکان ها شاهد افزایش جذابیت های گردشگری در داخل شهری و مناسب بودن آنها خواهیم بود. »

رحمتی به همراه اشاره به تلاش هایی که در این رهستا انجام گرفت، تبدیل به یکی از معبر گردشگری به مقصد گردشگری شد، اظهار کرد: «برای تحقق این مهم، اقدامات زیادی صورت گرفته هست که می توان راه اندازی اولین مقصد سفر گردشگری به زنجان . »

دبیر ستاد اجرائی خدمات مسافرت هستان زنجان به همراه تاکید بر اینکه یکی از اولویت های سال آینده در حوزه گردشگری، به همراهلا بردن میزان ماندگاری گردشگر در هستان خواهد بود، یادآور شد: «در ۱۱ ماهه امسال شاهد اقامت ۵۱۶ هزار و ۳۷۹ نفر در اقامتگاههای هستان بودیم که از این تعداد ۵۱ هزار و ۱۲۹ نفر در هتل ها اسکان یافته اند. »

    

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم