ثبت ججیمبه همراهفی لایین کلات در فهرست مناره های ناملموس کشور

۲۲ اسفند ۱۳۹۶ کافه

        سرپرست معاونت جهادي ميراثفرهنگي، صنايع و گردشگري خراسان رضوي از ثبت نام ججيمبه همراهفي ليين كلات نادري در فهرست ناملموس فرهنگي فهرست شده هست.
    

        

             ضبط ججیمبه همراهفی لایین کلات در فهرست مناره های ناملموس کشور

        

 

به گزارش ماورثااریا به نقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی صنایع و گردشگری خراسان رضوی، مرجان اکبری معاون رئیس جمهور میراثفرهنگی امروز دوشنبه ۲۱ اسفند ۹۶ به همراه اعلام این خبر تصریح کرد: «ججیم که در کروی کرومجی محلی" جاجم یجیم "خوانده می شود طناب دستي كوچكتر از كلايم هست كه از كاغذ گذشته و هستفاده از آن در كرجيان كرهيان هستفاده شده هست. جنس ججیم از پشم گوسفند هست که آماده می شود. نخ چله آن رنگی و ظریفتر و نازکتر اما پرتابتر و بیشتر از نخ چل گل هست. »

او افزود: "در گذشته، ججیمبه همراهفی یکی از مهمترین هنرهای زنان و دختران کرمانج لایین و منطقه بوده هست که در دو دهه اخیر به همراه توجه به از بین رفتن زمینه، کاربرد آن از سنتی که بیشتر به صورت رویه ملاف و رورختخوابی هست، مدتی به همراهفت آن از رواج افتاد به همراه توجه به اقبه همراهل دوبه همراهره جاجیم در میان مردم روستای لایین و ایجاد کابردهای نوین برای آن، به همراهفت و هستفاده از جام دوبه همراهره رونق گرفته شده هست. در حال حاضر زنان و دختران جوان به همراه یادگیری فنون به همراهفت جاجم از زنان ساکن روستا و منطقه، اقدام به برپایی ویژه ویژه، اقدام به ساخت به همراهفت جاجم و تهیه مصنوعات جوانی می کنند. »

اکبری گفت: «به همراهفت جاجیم که تار آن نمایان هست و قابل مشاهده نیست، متفاوت از گلیم هست. در زبه همراهن محلی این تکنیک به همراهفت جاجم،" کرمانجی به همراهفت "نام دارد در مقابل تکنیک به همراهفت گلیم که" ترکی به همراهفت "هست. »

او تأکید کرد: «در این به همراهفت رنگ تارها متناسب به همراه نقش مورد نظر متفاوت هست. به همراهفت جاجم ایجاد نقش به همراه انتخاب چله چندرنگ می شود می شود. رنگ ها بکاررفته بیشتر قرمز، زرد، سفید، سبز، آبی و زرشکی هست. »

اكبري اظهار: "ججيم كراسن يكرويه هست و در دو مدل ساده و بندازي به همراهفته شده هست. ججیم ساده فقط از ردیفهای رنگین که در طول چلپایی تعیین می شود و به همراهفته می شود، اما در جاجیم جاذهار بر روی رج های رنگی نیز ایجاد می شود که عمودی و افقی می به همراهشد. مهمترین نقشهای هندسی هست که از شصت سال پیش منتقل شده هست. "

او افزود: "در گذشته جاجیم به صورت تخته هایشرو به همراه عرض ۳۵ تا ۵۵ سانت و بلند بطری ۱۰ تا ۱۲ متر به همراهفته شده و سپس از عرض برش خورده شده و به هم ریخته و برای هستفاده های مختلف مانند کت و شلوار کت و شلوار بکار برده شود. »

    

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم