حبشه رئیسگبیبی در ایسین هرمزگان ثبت ملی ملی> آگهی ملک آریا

۲۲ اسفند ۱۳۹۶ کافه

        معاون میراثفرهنگی هرمزگان گفت: "مجسمه حاکم در ایسین ثبت شده هست."
    

        

             مجله حکومتی در ایسین هرمزگان ثبت ملی شده

        

 

به همراه اشاره به این مطلب گفت: «مجسمه احمدی در منطقه نی ایسین ثبت شده هست که در فهرست ملی ملیت ثبت شده هست.»

به گزارش شبکه خبری العالم،

او به همراه بیان اینکه این بنا متعلق به ۲۵۰ سال پیش و مربوط به دوره قاجاریه هست، اضافه کرد: «این معبد به سبک معروف به ساسانی ساخته شده و طراحی شده هست که از چهارگوشه به دایره تبدیل شده هست.»

    

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم