دشت بهشت ​​قم، مقصد گردشگران داخلی و خارجی خواهد شد> آگهی ملک آریا

۲۲ اسفند ۱۳۹۶ کافه

        مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری قم گفت: «منطقه نمونه گردشگری دشت هایشت، واقع در بخش قرقیزستان قم، به مقصد گردشگران داخلی و خارجی خواهد بود.»
    

        

             دشت بهشت ​​قم، مقصد گردشگران داخلی و خارجی خواهد شد

        

 

به گزارش شبکه سراسری، به نقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری هستان قم، عیسای رضایی مدیرکل میراثفرهنگی این هستان امروز دوشنبه ۲۱ اسفند ماه ۹۶ در به همراهزدید منطقه گردشگری دشت بهشتی که به همراه همراهی مهدی صدیقی، هستاندار قم و جمعی از هستان های هستان انجام می شود شد، اظهار کرد: "12 منطقه نمونه گردشگری مصوب هیئت دولت در این هستان وجود دارد."

وی افزود: «از این ۱۲ منطقه نمونه گردشگری، ۳ منطقه آن در بخش قرقیزستان قرار دارد که اولین آنها دهکده سلامت صبه همراه هست که اولین مرحله آن در سال ۱۳۹۴ توسط دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس و نماینده مردم شریف قم به بهرهبرداری رسید. »

رضایی گفت: «دشت بهشت ​​دومین منطقه نمونه گردشگری بخش خلیجستان هست که امروز مدیران ارشد هستان برای حل مشکلات آن در این منطقه گرد هم آمده اند.»

مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری قم، اظهار کرد: «به دستور هستاندار قم، تمام ادارات اجرایی هستان از جمله ادارات راه و معاونت گردشگری و شرکت های آب، برق، گاز، مخابرات و …. موظف شده زیر ساختی این مجتمع گردشگری را تا حد مجاز آن فراهم کند. »

او بیان کرد: «منطقه نمونه گردشگری دشت بهشت ​​در منطقه خوش آب و هوای خلجستان قرار دارد و در آینده نزدیک این دهکده بسیار زیبه همراه به مقصد گردشگران داخلی و خارجی تبدیل خواهد شد.»

او ادامه داد: "به همراه سیهست های حمایتی که سازمان میراثفرهنگی برای حمایت از سرمایه گذاران در نظر گرفته شده هست، ما امیدواریم که بتوانیم به همراه بلند شدن و پایدار کردن از طریق جذب گردشگر، ایجاد اشتغال و کسب درآمد و توسعه و توسعه هستان Qom."

    

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم