IRS فرم جدید W-4 و ماشین حساب محروم مالیاتی را برای قانون مالیات جدید آزاد می کند

۲۲ اسفند ۱۳۹۶ کافه

سرویس درآمد داخلی (IRS) نسخه به روز شده W-4 و ماشین حساب محرومیت را منتشر کرده هست در حال حاضر به همراه تغییرات در قانون کاهش مالیات و جابجایی در قانون تنظیم شده هست.

دفتر معاون رئیس جمهور برای امور مالی (VPF) HR / Payroll تیم حقوق و دستمزد برای همه کارمندان MIT، از جمله دانش آموزان را مدیریت می کند. منابع انسانی / حقوق و دستمزد مالیات بر درآمد فدرال از چک های ماهانه در ماه ژانویه و فوریه و پرداخت حقوق هفتگی از ۲ فوریه، بر اساس قانون جدید و جداول مالیاتی ارائه شده توسط IRS، را منع کرده هست. اکنون که IRS ماشین حساب هستقراض – همچنین بر اساس قانون جدید – در دسترس هست، IRS به شدت توصیه کارمندان برای هستفاده از این ابزار برای انجام چک کردن چک پرداخت برای اطمینان از پرداخت مالیات فدرال از چک های چک خود دقیق هست.

VPF HR / Payroll مبلغ مالیات فدرال را محاسبه می کند تا هزینه های کارکنان را براساس دو بخش اطلاعات – جداول مالیاتی ارائه شده از سوی IRS و دستورالعمل های هسترداد هر کارمند را محاسبه کند. این دستورالعمل های ابتدایی به VPF HR / Payroll از طریق دستورالعمل های پرداخت مالیات بر روی کارکنان در اطلس یا فرم تکمیل W-4 زمانی که آنها هستخدام شده اند، ارائه می شود.

MIT توصیه می کند کارکنان خود را هنگامی که یک تغییر عمده زندگی (ازدواج، طلاق، تولد و یا پذیرش یک کودک، شغل جدید، تغییرات قابل توجه در درآمد و یا سایر تغییرات در امور مالی شخصی) وجود دارد، بررسی می کند، یا اگر پس از ثبت نام فدرال مالیات بر درآمد هر سال، آنها نیاز به تنظیم (برای بیش از هستقرار یا تحت هستهلاک).

به همراه توجه به تغییرات مهمی در قانون مالیات جدید، VPF HR / Payroll به همراه IRS موافق هست و به شدت نشان می دهد که کارکنان MIT مبلغ مالیات فدرال را برای ۲۰۱۸ به همراهزبینی می کنند.

یک پرسش جامع در مورد هستفاده از ماشین حساب هستقراض بر روی وب سایت IRS ارسال شده هست.

اگر کارکنان بخواهند پس از هستفاده از ماشین حساب، مالیات فدرال را پس از هستفاده از ماشین حساب تغییر دهند، می توانند این کار را از طریق دو روش انجام دهند:

  • کارکنان میتوانند به Atlas اتوبوس وارد شوند و به «دربه همراهره من» در نوار ناوبری مارشان در به همراهلای صفحه بروید و سپس «منع مالیات» را از منوی سمت چپ انتخاب کنید. سپس آنها می توانند به همراه هستفاده از ابزار ویرایش تغییرات ایجاد کنند و ذخیره شوند. در بیشتر موارد، این تغییرات در تاریخ پرداخت بعدی (یا گاهی اوقات پرداخت دوم)، بسته به زمان ارسالی آنها در چرخه پرداخت، نشان داده می شود.
  • همچنین کارکنان می توانند فرم W-4 را از وب سایت VPF یا IRS دانلود کنند و فرم تکمیل شده را به مرکز خدمات HR / Payroll VPF در NE49-4079 ارسال کنند که دوشنبه تا جمعه ۸:۳۰ ساعت ۴:۳۰ صبح هست. اشکال نبه همراهید به IRS ارسال شود.

پرسنل VPF HR / Payroll شخصا در شماره NE49-4079، از طریق تلفن در شماره ۶۱۷-۲۵۳-۴۲۵۵ در دسترس هستند و یا از طریق ایمیل برای پاسخ دادن به سوالات محرمانه کارکنان نسبت به پرداخت هزینه در MIT. VPF نمی تواند مشاوره مالیاتی فردی را ارائه دهد.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم