بیشترین رضایتمندی گردشگران از امنیت منطقه زنجان هست> آگاهی قصر اردوی

۲۳ اسفند ۱۳۹۶ کافه

        دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر بندر زنجان گفت: «بر اساس نظرسنجی صورت گرفته از گردشگران نوروزی، بیشترین میزان رضایت گردشگران در هستان از امنیت حاکم بر آن هست و بر اساس این نظر سنجی، پایین ترین رضایت از بستن مراکز تجاری و خدماتی در سطح شهر هست که بسته شدن به همراهزار Zanjan در چهار روز ابتدای سال از جمله آن هست. »
    

        

             بیشترین رضایتمندی گردشگران از امنیت هستان زنجان هست

        

 

به گزارش شبکه خبری ارتشاء، صنایع و گردشگری زنجان، یحیی رحمتی مدیرکل میراثفرهنگی این هستان، روز دوشنبه ۲۱ اسفند، در دومین کارگروه ستاد عملیاتی خدمات مسافرتی هستان زنجان به همراه اعلام این مطلب اعلام کرد: "در دو ماه گذشته برای میزبه همراهنی شایسته از گردشگران ورودی به هستان دوره های آموزشی توانمند سازی نیروهای انسانی در ۱۱ موضوع برای ۵۶۲ نفر از فعالان حوزه های مختلف گردشگری برگزار شد. »

او ادامه داد: «دوره آموزشی عوامل پلیس انتظامی و راهور هستان زنجان، دوره آموزشی عوامل و دستاندرکاران ساکنان مناطق گردشگری زنجان، دوره آموزشی مربیان موزه و حومه تاریخی دوره آموزشی مدیران فنی دفاتر خدمات مسافرتی، دوره آموزشی هدان طبیعتگردی، دوره آموزشی هدین فرهنگی، دوره آموزشی کارکنان داخلی هتل ها ۳ و ۴ ستاره، دوره آموزشی عاملان اجرایی و کارکنان واحد تربیت بدنی، دوره آموزشی همراه به همراه ویژه گردشگری آموزش پرستاران و دوره آموزشی همراه به همراه گردشگری (ویژه دانش آموزان)، دوره های آموزش که در دو ماه بود ذشته در هستان برگزار شده هست . »

مدیرکل میراثفرهنگی زنجان به همراه اعلام این مطلب که مجوز بهره برداری از خانه های مسکونی در هستان صادر شده هست، اظهار داشت: «این مجوزها در رهستای افزایش ظرفیت اسکان هستان، ورود به به همراهزارهای جدید، رشد و توسعه اقتصادی محلی و محلی ایجاد اشتغال در هستان انجام شده هست . »

او در خصوص دفاتر خدمات مسافرتی هستان افزود: «تا سال ۱۳۹۵ تعداد دفعات مسافرتی هستان ۳۰ مورد بوده هست و در رهستای ایجاد اشتغال و رشد و توسعه گردشگری در سال جاری ۴۳ مورد افزایش یافته هست [۱۹۴۵۹۰۰۷ »

۲۲ نمایشگاه صنایعدستی نوروزی در هستان زنجان

مدیرکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری هستان زنجان همچنین گفت: «۲۲ نمایشگاه صنایعدستی در روزهای نوروز در زنجان برگزار می شود . »

او افزود: «ایجاد به همراهزارچه موقت صنایع دستی در مجموعه سلطانیه، گار کتلهخور و سهراهی طارم از جمله صنایع دستی هست که در هستان برگزار می شود.»

او ادامه داد: «در سال ۱۳۹۰ شمار فروشگاههای صنایع معدنی هستان ۷۰ فروشگاه که به همراه فعالیت های صورت گرفته در سال ۹۶ این آمار به ۳۷۸ فروشگاه افزایش یافته و زنجان یکی از هستان های برتر در کشور به شمار می رود و کیفیت کارگاه های صنایع در سطح شهر هست . »

مدیرکل میراثفرهنگی زنجان همچنین از هماهنگی به همراه هیأت به همراهزرسی به همراهزار برای حضور به همراهزار كسبه در حین تعطیلات خبر داد و افزود: «۳۵ كارگاه صنایع دستی در هستان به منظور كارگاه نوروزی در نووروز فعالیت می كنند . »

او بیان کرد: «در بخش به همراهزاریابی و تبلیغات نیز نقشه راهنمای گردشگری هستان زنجان به زبه همراهنهای روسی، انگلیسی و ترککی هر کدام در ۵ هزار نسخه چاپ شده هست که در میان گردشگران ورودی به هستان پخش خواهد شد . »

    

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم