پروژه CLIx جایزه یونسکو را بدست می آورد

۲۳ اسفند ۱۳۹۶ کافه

یونسکو جایزه پادشاه ۲۰۱۷ پادشاه حمد بن عیسی الخلیفه برای هستفاده از فناوری اطلاعات و ارتبه همراهطات در آموزش را به ابتکار یادگیری مرتبط (CLIx )، یک تلاش مشترک بین MIT آموزش به همراهز و موسسه علوم اجتماعی Tata و Tata Trusts در هند هست. جایزه نوآوری ها را در هستفاده از فناوری اطلاعات و ارتبه همراهطات (ICT) برای افزایش دسترسی به آموزش عالی به رسمیت می شناسد.

هیئت داوران یونسکو CLIx را از مجموعه ای از ۹۰۰ پرونده رقابتی برای رویکرد آن و اثربخشی آن در شکستن موانع اجتماعی – اقتصادی و جغرافیایی آموزش و پرورش از طریق هستفاده نوآورانه از فناوری انتخاب کرد. فرایند انتخاب جایزه، هر جنبه ای از کار – طراحی کلی، رویکرد آموزشی و محتوای (دانش آموز و مدرسان معلم)، فن آوری، تحقیق و پیاده سازی را ارزیابی کرد.

ویجی کومار، معاون دانشکده به همراهزرگانی و محقق اصلی این پروژه می گوید: "این یک به همراهر افتضاح، دلپذیر و پر انرژی برای دریافت این جایزه از یونسکو هست." "این نشان می دهد که نه تنها به تلاش های عظیم تیم در MIT و همچنین تیم در هند و به قدرت همکاری هست که بدون آن پیشرفت های زیادی در این ابتکار پیچیده نمی تواند تحقق یابد. یک روستا – یک اکوسیستم از سازمان های همکاری متمرکز بر یک تلاش سیستماتیک برای ایجاد تغییرات مثبتی مثبت در آموزش و پرورش هست. "

جایزه یونسکو در سال ۲۰۰۵ برای تشویق توسعه فرصت های آموزشی جدید از طریق هستفاده از فناوری های یادگیری به همراهز تاسیس شد. رقابت سالانه توسط پادشاهی بحرین تامین می شود و هر سال بر تمایل منحصر به فرد مبتنی بر هستفاده نوآورانه از فناوری اطلاعات و ارتبه همراهطات تمرکز دارد. موضوع ۲۰۱۷، هستفاده از فناوری اطلاعات و ارتبه همراهطات برای افزایش دسترسی به آموزش و پرورش به همراه کیفیت، برای تشویق توسعه فرصت های آموزشی برای زبه همراهن آموزان اجتماعی و اقتصادی محروم انتخاب شد.

"پروفسور اریک کلپفر، همکاران PI این پروژه می گوید:" CLIx نمونه ای شگفت انگیز از آنچه همکاری های بین المللی می تواند برای ایجاد تفاوت در سیستم های آموزشی انجام دهد، بوده هست. "ما به همراه هم ما را در آموزش و پرورش، توسعه معلمان، سیستم مدرسه، حمایت از دولت، توسعه ظرفیت، و البته تکنولوژی کار کرده هست. سیستم های زیادی وجود دارند که به همراهید به طور موثر تغییر ایجاد کنیم. ما اکنون شروع به مشاهده اثرات مثبت این همکاری و رویکرد چند جانبه هستیم. بسیار سپاسگذار هست ما امیدواریم که تلاش های ما همچنان در جوامعی که در حال کار هستند و همچنین افرادی که مدل مشابهی را به کار می برند تأثیر داشته به همراهشند. "

Tata Trusts مدیر وثیقه R. Venkataramanan می افزاید: "جایزه یونسکو به Initiative Learning Initiative مجددا تأکید می کند که دیدگاه Tata Trust برای ایجاد راه حل های ماندگار برای چالش های پیچیده آموزشی. این تنها از طریق همکاری ملی و بین المللی و هستفاده معنی دار از فناوری امکان پذیر هست. CLIx اصول نوآوری، همکاری و به همراهز بودن را نشان می دهد. ما همچنان متعهد به همکاری به همراه چندین ذینفع میبه همراهشیم تا کیفیت و صالحیت در آموزش را افزایش دهیم. »

توسعه برنامه های یادگیری ترکیبی و هستفاده نوآورانه از فناوری های آموزشی مانند CLIx می تواند راه حل های بسیار مورد نیاز برای کشورهایی مانند هند را فراهم آورد که در آن ارائه تجربه های یادگیری به همراه کیفیت به همراهلا در مقیاس به رغم پیشرفت های بزرگی در سوادآموزی و ثبت نام نرخ در مدارس ابتدایی و متوسطه.

"پروفسور پدوما سرنگاپانی، رئیس انجمن بین المللی حقوق بشر، می گوید:" CLIx برای تطبیق تکنولوژی برای ارتقاء یادگیری سازنده گرا طراحی شده هست: دانش آموزان برای فکر کردن، حل مشکلات، کشف، تعامل و همکاری و مشارکت معلمان در توسعه آموزه های خود برای یادگیری فعال، طراحی شده اند. " مرکز تحقیقات نوآوری و تحقیق در موسسه علوم اجتماعی تاتا. "این تحول برنامه درسی هست که نظام آموزش و پرورش هند نیاز دارد، در مقیاس، که در چارچوب ملی برنامه درسی ۲۰۰۵ پیش بینی شده هست. شور و شوق دانش آموزان برای یادگیری از طریق اکتشاف و معلمان که در حال یادگیری برای ادغام ICT در آموزش موضوع خود و دولت دولتهای میزورام، راجستان، تلانگانا و چاتیتسگره، که از دیدن آزمایشگاه های ICT @ School که توسط دانش آموزان نگهداری و هستفاده می شود خوشحال هستند، منبع خوبی برای انگیزه برای مهست. منابع و شیوه های ما برای پیاده سازی به همراه پلت فرم معلمان ملی که در سال گذشته توسط MHRD و NCTE راه اندازی شد، به طوری که آنها می توانند به همه معلمان و دانش آموزان دسترسی داشته به همراهشند "

در دسترس در هندی، تلوگو و انگلیسی، تجربه یادگیری ترکیبی CLIx طراحی شده هست تا دانش آموزان مدارس متوسطه مدارس سنتی را در مدارس روستایی که به طور مداوم در چهار کشور هند حضور داشته اند، تقویت کند. برای اولین به همراهر در ژانویه ۲۰۱۶ در مدارس هستفاده می شود، این برنامه ۱۵ دوره STEM و انگلیسی را به ۴۶۰ مدرسه، ۲،۰۰۰ معلم و ۳۵،۰۰۰ دانش آموز ارائه می کند که هدف آن دو برابر تعداد دانش آموزان در ۲۰۱۸-۲۰۱۹ هست.

تخصص MIT در طراحی و توسعه آموزش نوآورانه و کاربرد فناوری آموزش به همراهز، به طراحان CLIx کمک کرد تا پاسخگوی هند برای بهبود کیفیت آموزش عمومی به همراهشند. به همراه همکاری به همراه سازمان های محلی، MIT به همراهز آموزش، Tata Trust و موسسه علوم اجتماعی تاتا دانش محلی را در توسعه منابع آموزشی به همراهز مورد هستفاده قرار می دهند. به همراه راهنمایی MIT و دیگران، CLIx تجربیات یادگیری بسیار جذاب و تعاملی را فراهم می کند که دانش، مهارت ها، ارزش ها و حرفه ای را آموزش می دهد.

"همانند OpenCourseWare و اخیرا J-WEL آموزش جهانی Jameel، CLIx نمونه ای از تعهد MIT به تأثیر گذاری و گسترش آموزش های کیفیت در سراسر جهان از طریق روش های به همراهز و نوآورانه آموزشی هست. ما از Tata Trusts برای حمایت از ما در این سفر سپاسگزاریم و خوشحالیم که این جایزه را به رسمیت شناختن این ابتکار همکاری می دانیم. »پروفسور سانجی سارما، معاون رئیس جمهور برای یادگیری آزاد می گوید:

پلت فرم CLIx برای ارائه محتوای آموزشی به دانش آموزان، پشتیبه همراهنی از پیشرفت حرفه ای، و فعال کردن تحقیق توسعه داده شده هست. این پلتفرم به همراه هستفاده از Open EdX، پلت فرم منبع به همراهز هست که دوره های edX را امتحان می کند، که توسط MIT و دانشگاه هاروارد در سال ۲۰۱۲ تأسیس شده هست. MIT مجموعه ای از ابزارها و برنامه های کاربردی open source را برای پشتیبه همراهنی از تجربه یادگیری CLIx ارائه کرده هست. این پلت فرم از قابلیت جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل توانایی های مورد هستفاده برای تقویت شیوه های تصمیم گیری مبتنی بر شواهد هست که به برنامه های برنامه ریزی شده و همچنین سیهست گذاری و تأمین مالی کمک می کند.

"کومار می گوید:" این افتخار نیز یک انگیزه برای ادامه یافتن راه حل های نوآورانه برای رسیدگی به اهداف مهم ارائه آموزش جامع کیفیت هست. " "ما امیدواریم که تعهد پروژه به به همراهز بودن، همبستگی و اصول آموزشی به عنوان مدل مفید برای تغییرات آموزشی در مقیاس، در هند و در سراسر جهان خدمت خواهد کرد."

در طی چهار سال گذشته، تیم برنامه MIT شامل: کریکی دلونگ، کالین گرین هیل، جنیفر گروف، براندون هانکس، لینگسائو، کتلین مک مون، جفری مریمین، اسکات اورترویل، جودیت پری، لوئیزا روشنقه، ریاتا ساوه، کول شاو، گلندا هستامپ، انجی تونگ، کلودیا اوریرا و براندون میراماتسو (مدیر پروژه).

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم