آثار هنرمندان صنعتي كوردستان در راه جهاني شدن> آگهي مورث آريا

۲۹ اسفند ۱۳۹۶ کافه

آثارهنرمندان حوزه صنايع دستي كوردستان به شوراي جهان صنايع دستي (wcc) راهيندند .
    

        

به گزارش مارشال به نقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری هستان کردستان، دو اثر فاخر از آثار برگزیده که ملیگرایی ملی را در سال ۹۶ دریافت کردند، موفق به دسترسی به برنامه داوری شورای جهانی صنایع دستی که در سال ۹۷ برگزارمیشود، شدند.

سیدمحسن آلوی مدیرکل میراثفرهنگی کردستان به همراه اعلام این خبر گفت: «این اثر در رشته گلیم مربوط به هنرمندان صنایع اداری هستان مونور توانا و الهام یاراحمدی هستند.»

به همراه اعلام دفتر توسعه و ارتقاء صنایع دستیار، سازمان های کارآموزی که موفق به کسب مدرک جهانی شده اند، برای مدت دو سال در ویترین دبی در ستاد به همراه ذکر نام هنرمند و مشخصات نمایش به نمایش گذاشته خواهد شد نمایش . »

او افزود: «به همراه انتخاب این آثار برگ زرین دیگری به کارنامه صنایعدستی هستان کردستان افزوده شده هست که در سایه وجود هنرمندان برجسته و تلاش بی وقفه معاونت و کارکنان صنعت صنایع دستی این موفقیت »

    

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم