برنامهریزی خراسان رضوی برای ایجاد ۵ هزار کار در حوزه بومگردی> آگاه سازی کافه سرچ

۲۹ اسفند ۱۳۹۶ کافه

هستاندار خراسان رضوی از برنامهریزی برای ایجاد ۵ هزار کار در حوزه بومرودی در این هستان خبر داد.
    

        

به گزارش مارشال به نقل از ادارهکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری خراسان رضوی، علیرضا رشیدیان هستاندار کراسن رضوی، شنبه دوشنبه ۲۸ اسفند در برنامه شب شرق سیمای هستان خراسان رضوی اظهار می دارد: «به همراه اقداماتی که طی ماه گذشته در زمینه مخابرات هستان به ویژه مشهد مقدس، مشکلات ارتبه همراهطی به ویژه در حوزه تلفن همراه در نوروز کاهش محسوسی می یابد . »

او به همراه اشاره به پیش بینی ورود ۸ میلیون مسافر و مسافر نوروزی به هستان، عنوان کرد: «تهیه و برنامه ریزی برای ارائه خدمات مناسب به این جمعیت انجام شده هست . »

رشیدیان گفت: «در این رهستا تجهیز و تامین امکانات، سنجش و رفع مشکلات سالهای گذشته و تلاش در قالب شبکهای مجموعه خدمات دستگاهها و بخشهای مختلف، از زمان ورود مسافر تا خروج پوشش داده شده و از خدمات مناسب بهره مند شدن . »

او می گوید: "جمعیت مسافر ورودی به هستان در ۱۱ ماهه امسال رشد ۹/۵ درصد و برآورداهای آن در مجموع این رشد در سال جاری به ۱۰/۲ درصد برسد . »

هستاندار خراسان رضوی به همراه اشاره به پیشبینی ورود بیش از ۴۰ میلیون زائر به مشهد مقدس و هستان در افق ۱۴۰۴ افزود: «بخشی از این زائران خارجی هست که به همراه توجه به ظرفیت های هستان می تواند قابل توجهی رشد کند . »

رشیدیان گفت: "در این رهستا ظرفیت های خوبی در مناطق منطقه ای از جمله هندوستان که شیعه آن بیش از عراق هست و همچنین اهل ترکیه و بسیاری از مردم افغانستان، پاکستان و آسیای میانه به ویژه آذربه همراهیجان علاقمند به سفر به مشهد مقدس و قابل جذب گردشگران بر این حوزه ها متمرکز شده هست . »

او به همراه اشاره به ظرفیت های تاریخی، گردشگری و طبیعی مسیرهای زائران تا مشهد الرضا (ع) گفت: «معرفی و ارائه این جاذبه ها به مسافران در مسیر هم برای تقویت هویت فرهنگی و تاریخی آنها افزوده می شود و هم ایمنی لذت سفر . »

به همراه اشاره به شناسایی ۱۴ خانه تاریخی ارزشمند در مشهد گفت: «به همراه همکاری شهرداری، فرهنگ و ترقی و گردشگری و وزارت راه و شهرسازی این مجموعه ها در دست به همراهزسازی و بهبود هست تا از آنها به عنوان موزه های موضوعی در هستان هستفاده می شود که در جذب گردشگران داخلی و خارجی بسیار موثر هست . »

او به همراه اشاره به ظرفیت های فرهنگی و هنری بسیار در هستان و نقش هنر در انتقال و فرهنگ سازی گفت: «خراسان رضوی دارای ظرفیت هنری به همراهلایی در این رهستهست، همانطور که بهترین نقاشان قهوهخان، مجموعه های خطاطی، نگارگری، تئاتر و غیره در خود را دارد. »

هستاندار خراسان رضوی گفت: «هر یک از این بخش ها دارای ارزش های هنری هستند که در صورت انطبه همراهق، سازگاری و پیدا کردن آنها می توانند تبدیل به یک قابل توجه گردشگری می شوند »

    

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم