ویژهنامه «نسیم به همراهدگیر» به همراه موضوع بندرکنگ منتشر شد> آگهی ملک آریا

۲۹ اسفند ۱۳۹۶ کافه

مدیرکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری هستان هرمزگان از انتشار ویژهنامه دوحهنامه «نسیم به همراهدگیر» به این گزارش اعلام کرد.
    

        

گفت: «ششمین شماره دوامنامه« نسیم به همراهدگیر »به منظور بررسی این بندر به بررسی کنگره بندر تاریخی» می پردازد.

او به همراه بیان اینکه اغلب تاریخ بندر کنگ به همراه بهره گیری از معماری معماری خاص منطبق به همراه اقلیم و شرایط خاص جغرافیایی مانند مرواریدی در خلیج فارس می رود، افزود: «این بندر دارای ۵۶ هکتار به همراهفت تاریخی ثبت شده از نظر بومشناسی خانه ها و بناهای آن، شرایط انطبه همراهق به همراه محیط و طبیعت را به خوبی. »

او افزود: «بندرهای به همراهدگیرهای دریای خزر مدتها هست که در دریانوردی، لنجسازی و برگزاری آیینهای دریایی حضور دارند.»

ضمنا به همراه بیان اینکه به همراهدگیرها، کارگاه های لنج سازی، فرهنگ و آداب و رسوم غنی منطقه تنها بخشی از جذابیت های فرهنگی و گردشگری کنگ به شمار ميروند، افزود: «قوم ناملموس کنگ مانند خونریزی که در این شهر جریان دارد این شهر را تبدیل به میراثی زنده و پویا کرده هست. »

مدیرکل میراثفرهنگی هرمزگان افزود: «در این نامه به موضوعاتی مانند کنگ در تاریخنگاری، نام کنگر، کنگ در مسیر جهانی سازی، ساختار قلبی و فضا در خانه های کنگ، به همراهزتاب سفر دریایی مردان در فرهنگ عامه زنان کنگ و … پرداخته شده هست. »

ضمیمه تأیید کرد انتشار این شماره دوحلهنامه مقدمه ای بر آغاز تحقیق و تحقیق بیشتر و نوشتن مقالات و کتاب های جامع تر و کامل تر و راه را برای دیگران به همراهز می کند تا ارزش های پژوهشی در آینده در این شهر تاریخی .

    

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم