کمیته مراقبت از حیوانات در مورد به همراهزخورد

۲۹ اسفند ۱۳۹۶ کافه

کمیته مراقبت از حیوانات (CAC) و معاون رئیس جمهور برای تحقیقات از هر گونه اطلاعاتی که می تواند به تلاش برای تأمین مراقبت های انسانی در زمینه تحقیقات کمک کند حیوانات مورد هستفاده در MIT و موسسه تحقیقات بیومدیک وایتهد

تاسیس شده برای اطمینان از اینکه محققین MIT به همراه حیوانات مطابق به همراه قوانین فدرال، ایالتی، محلی و سازمان های مربوط به مراقبت از حیوانات هستند، CAC به همراهزرسی حیوانات، امکانات حیوانی و آزمایشگاه ها، و بررسی تمام تمرینات تحقیق و آموزش که شامل حیوانات قبل از آزمایش انجام می شود.

اگر شما نگرانی در مورد رفاه حیوانات دارید، لطفا به همراه کمیته مراقبت های حیوانی (CAC) به همراه شماره تلفن ۶۱۷-۳۲۴-۶۸۹۲ تماس بگیرید یا نکته خود را به صورت کتبی به دفتر CAC (شماره ۱۶-۴۰۸) ارسال کنید، یا ایمیل cacpo @ mit.edu این موضوع به صندلی CAC و دامپزشک منتقل می شود.

شما همچنین می توانید به همراه هر یک از موارد زیر تماس بگیرید:

• معاون ریهست پژوهش: ۶۱۷-۲۵۳-۳۲۰۶، mtz@mit.edu

• مدیر بخش تطبیقی ​​پزشکی: ۶۱۷-۲۵۳-۱۷۳۵، jgfox@mit.edu

• صندلی CAC: 617-253-9436، opra@med.mit.edu

• حضور در دامپزشک: ۶۱۷-۲۵۳-۹۴۲۵، mwhary@mit.edu

تمام نگرانی ها در مورد رفاه حیوانات محرمانه به همراهقی خواهند ماند؛ هویت افراد که به همراه نگرانی به همراه CAC تماس می گیرند، به عنوان محرمانه محسوب می شوند و افراد در برابر مجازات و تبعیض به همراه سیهست های MIT محافظت خواهند شد. کمیته مراقبت از حیوانات نتایج و یافته های خود را برای اصلاح موضوع به معاون رئیس جمهور برای تحقیق، مدیر پزشکی مقایسه ای، فرد که گزارش نگرانی (اگر گزارش ناشناس ناگهانی)، و سازمان های نظارتی به عنوان قابل اجرا هست.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم