رئیس سازمان میراثفرهنگی وارد مشهد مقدس شد> آگهی ملک آریا

۱ فروردین ۱۳۹۷ کافه

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری دقایقی پیش در نخستین ساعتهای پنجشنبه ۲ فروردین ۹۷ به همراه پذیرایی مقامات کراسن رضوی، وارد مشهد مقدس شد.

    

        

به گزارش خبرنگار میراثعریا، علیاصغر مونسن معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری، به همراه پذیرش رسمی عبدالفضل مکرمیفر مدیرکل میراثفرهنگی خراسان رضوی، مهدی فروزان مدیرکل امور رفاه زائران هستانداری و جمعی از مقامات این هستان، وارد شهر مقدس شد.

معاون رئیس جمهور در سفر به مشهد مقدس از برخی جاذبه های گردشگری و آثار فرهنگیاری کراسن رضوی به همراهزدید می کند.

مونسن امروز پنجشنبه ۲ فروردین به همراه حضور در فرهنگ منطقه ای توس از بخش های مختلف این منطقه تاریخی و آوارۀ فروودسی به همراهزدید خواهد کرد و جشن های نوروز ساکن ایران به همراه حضور معاون رئیس جمهور به همراه برگزاری مراسم نوروزی در این منطقه تاریخی آغاز خواهد شد. .

زیارت کرمانشاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع)، دیدار به همراه هستاندار خراسان رضوی، به همراهزدید از روند خدماترسانی به مسافران و گردشگران هستان، آغاز به همراهزپیرایی پشتخوان کریم فردوسی، شرکت در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفرخراسان رضوی و … از مهمترین برنامه های سفر رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری به مشهد مقدس هست.

    

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم