صنايعدستي ايران به فرودگاه امامخميني ميرود> آيين نامه قومي آریا

۱ فروردین ۱۳۹۷ کافه

        

به گزارش شبکه سراسری، به نقل از روابط عمومی سازمان میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری، محمد محبخدایی معاون گردشگری در این به همراهزدید تاکید کرد که خدمات به همراه کیفیت به مسافران و گردشگران ورودی به کشور

همچنین علی رستمی مدیر کل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) تهران در به همراهزدید ارزیده معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و مسئول ستاد خدمات سفر از آن فرودگاه که در اولین روز از فروردین ماه ۹۷ انجام شد در پاسخ به درخوهست گردشگری معاون برای نمایش آثار صنایع دستی ایرانی در فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: «آمادگی نمایش محصولات صنایع دستی در کنار تصاویر زیبه همراه از اهداف گردشگری ایران و آثار و بناهای فاخر تاریخی کشور وجود دارد.»

رستمی گفت: «اداره کل فرهنگی میراث، صنایع دستی و گردشگری هستان تهران می تواند از نمایشگاه های ویژه نمایشگاه صنایع دستی از امروز در فرودگاه مهرآبه همراهد بهره مند شود.»

    

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم