چگونه بسیاری از مشکلات پزشکی منجر به ورشکستگی می شوند؟

۱ فروردین ۱۳۹۷ کافه

گروهی از محققان به رهبری اقتصاددان MIT دریافتند که هزینه های پزشکی تقریبه همراه ۴ درصد از پرونده های ورشکستگی را در بین بزرگسالان ایالات متحده

دانشمندان مدارک پزشکی و داده های مالی را برای صدها هزار نفر جمع کرده تا درصد ورشکستگی های ناشی از هزینه های پزشکی را دقیقا مشخص کنند، و به این ترتیب دقت تجربی بیشتری را به یک موضوع مهم اهمیت سیهست می رساند

این رقم ۴ درصد پایین تر از برخی برآوردهای رایج هست اما آمار جدید به همراه پیچیدگی همراه هست: این بخشی از یک پروژه تحقیقاتی بزرگ هست که پیامدهای متعدد اقتصادی منفی از مشکلات پزشکی را در بر داشت، از جمله کاهش ۲۰ درصدی درآمد و ۱۱ درصد کاهش اشتغال برای بزرگسالان بین ۵۰ تا ۵۹ ساله که در بستری بودند.

محققان می گویند این ترکیبی از اثرات – کمتر ورشکستگی ریشه دار پزشکی، اما مشکلات فراگیر در محیط کار برای افراد به همراه مسائل مربوط به سلامت – بر نیاز به درک طیف وسیعی از چالش های مالی که مردم به همراه توجه به نیازهای پزشکی خود مواجه می شوند.

"این به این معنا نیست که عواقب ناگوار اقتصادی ناشی از سلامتی ناخوشایند نیست،" امی فینکلستاین، اقتصاددان MIT، یکی از نویسندگان مقاله جدیدی هست که یافته هایش را در بر می گیرد. "این فقط معلوم می شود آنها [strictly] در مورد ورشکستگی نیست. آنها بیشتر دربه همراهره اشتغال و درآمد از دست رفته هستند. »

مقاله "افسانه و اندازه گیری – مورد ورشکستگی پزشکی" امروز در مجله پزشکی نیوانگلند به چاپ رسیده هست. همکاران این مقاله عبه همراهرتند از: فینکلستاین، هستاد جان و جنی هستاد مک دونالد هستاد اقتصاد در MIT؛ کارلوس Dobkin، هستاد اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا در سانتا کروز؛ ریموند کلوندر، دانشجوی دکتری اقتصاد در MIT؛ و Matthew Notowidigdo، هستاد اقتصاد دانشگاه Northwestern

منبع اصلی این تحقیق شامل پرونده های بستری در سالهای ۲۰۰۳-۲۰۰۷ و گزارش های اعتبه همراهری از سال های ۲۰۰۲-۲۰۱۱ از ایالت کالیفرنیا برای افراد به همراهلای ۲۵ سال هست. این مطالعه شامل حدود ۷۸۰،۰۰۰ نفر بیمه درمانی و تقریبه همراه ۱۵۰،۰۰۰ نفر بدون بیمه درمانی. این اطلاعات برای تیم تحقیقاتی فقط در شرایط خاصی وجود داشت که ناشناس بودن افراد مورد مطالعه را حفظ کرد.

به همراه بررسی مواردی که قبلا افراد سالم در بیمارستان بستری شده بودند، پس از بررسی امور مالی این افراد در سال های بعد، محققان توانستند این مسئله را به گونه ای بررسی کنند که پیوندی جامع میان علت و معلول برقرار کند – وقایع خود علت اصلی تغییرات در وضعیت مالی هستند.

بعضی از تحقیقات قبلی در مورد فراوانی ورشکستگی های پزشکی به همراهعث هستفاده از داده های بررسی برای تولید تخمین ها؛ یکی از رایج ترین شایعات این هست که ۶۰ درصد از ورشکستگی علل پزشکی دارند. به همراه این حال، این تخمین ها از داده های خود گزارش شده در مورد مسائل مربوط به سلامت، در میان کسانی که برای ورشکستگی ثبت نام کردند، بدون تعیین هزینه های پزشکی، عامل اصلی این ورشکستگی بود.

"فینکلستاین می گوید:" رویکرد ادبیات پیشین فقط مفهومی نداشت "

مطالعه حاضر نشان داده هست که سلامت فقیر تأثیر بیشتری بر بیمه نشده بیمه شده دارد از جمله بیمه شده: به عنوان مثال، به عنوان یک مقاله مرتبط و به تازگی منتشر شده توسط تیم تحقیق، چهار سال پس از پذیرش در بیمارستان، افراد به همراه بدهی بیمه به طور متوسط ​​۳۰۰ دلار بیشتر در صورتحسابهای پرداخت نشده پزشکی، در حالی که افراد بدون بیمه به طور متوسط ​​۶۰۰۰ دلار در صورت حسابهای پرداخت نشده پرداخت می کنند.

محققان همچنین دریافتند که ورشکستگی های پزشکی در میان افراد سالمند – کسانی که بیش از ۶۴ سال سن دارند – که احتمالا مدیکر را دارند و تمایل به به همراهزنشستگی دارند، کاهش می یابد و بنابراین کاهش درآمدی که افراد بیمار در کار نیروی کار را تجربه می کنند، کم هست.

"ما مظنون هست که ورشکستگی [level of] ما را ردیابی می کند، این واقعیت هست که برخی افراد از دست دادن شغل خود به دلیل سلامت نامطلوب و به نوبه خود به همراهعث ورشکستگی می شوند." "این فقط سالمندان نیست [apply to]، زیرا آنها کار نمی کنند، بنابراین آنها از ریسک به همراهزار کار از سلامت ضعیف برخوردار نیستند."

Finkelstein اذعان دارد که مطالعه حاضر دارای برخی از جنبه هایی هست که ممکن هست نیاز به بررسی دقیق تر داشته به همراهشد. به همراه تمرکز بر روی نمونه هایی که بستری در بستری دارند، محققان می توانند برخی از موارد را از دست بدهند که در آن هزینه های پزشکی انبه همراهشته شده از انواع دیگر موجب ورشکستگی افراد می شود – از جمله هزینه های پزشکی که کودکان، والدین و سایر بستگان آنها را متحمل می شوند.

"Finkelstein می گوید:" ما قصد نداریم به این ایده برسیم که [the rate of medically caused bankruptcies] همیشه در هر زمینه و هر اندازه گیری، ۴ درصد به همراهشد. " به همراه این حال، او می گوید، این رقم دقیق به احتمال زیاد بسیار پایین تر از سایر تخمین های اخیر هست.

به Finkelstein، یافته ها نیز برای سیهست گذاران و قانون گذاران روشن هست. درک کامل پیامدهای اقتصادی سلامت ضعیف ممکن هست بر اولویت های قانون گذاران تأثیر بگذارد و آنها را هدایت کند تا راه حل هایی را برای درآمد گمشده ای که بسیاری از افراد پس از یک رویداد جدی پزشکی تحمل می کنند، دنبه همراهل کند.

"تمرکز بر ورشکستگی ممکن هست شما را مجبور به فکر کردن دربه همراهره اصلاحات حفاظت از ورشکستگی کند، و در حالی که این ممکن هست یا شاید به نفع خود نبه همراهشد، اگر شما علاقه مند به پیامدهای اقتصادی سلامت ضعیف هستید، از دست دادن یک مسئله اصلی و پاسخ به همراهلقوه سیهست – فکر کردن در مورد چگونگی ایجاد بیمه بیمه و بیمه معلولیت را از دست می دهیم. »

برخی از داده های تحقیقاتی مربوط به نتایج شغلی که سال های ۱۹۹۲-۲۰۱۲ را برای نزدیک به ۱۰،۰۰۰ نفر پوشش دادند، از مطالعه بهداشت و به همراهزنشستگی (HRS)، یک بررسی ملی سالانه ایالات متحده توسط موسسه ملی پیری و اداره تامین اجتماعی و کارگردانی دانشگاه میشیگان

حمایت از این مطالعه بخشی از موسسه ملی پیری و بنیاد ملی علوم بود.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم