نوروزگاه ایلام، فردا افتتاح می شود> آگهی ملک آریا

۲ فروردین ۱۳۹۷ کافه

        

به گزارش قاهره، به نقل از روابطعمومی ادلکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری ایلام، عبدالمالک شنبهزاده مدیرکل میراثفرهنگی امروز هستان مرکزی ۱ فروردین ۹۷ به همراه اعلام این خبر اظهار کرد: «نوروزگاه هستان ایلام فردا پنجشنبه مه ۲ فروردین ۹۷ به همراه حضور احمد کرمی معاون عمرانی هستاندار و دیگر مقامات رسمی و ادارهکل به همراه اجرای موسیقی عئینی سنتی هستان افتتاح می شود. »

او افزود: «نوروزنامه یک رویداد فرهنگی هست که اهداف مهم آن احیا سنتهای زیبه همراهی نوروز و آیینهای نوروزی هست که از اعتبه همراهر به همراهلایی برخوردار هست.»

مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری ایلام تصریح کرد: «نمایشگاه صنایعدستی از ۱ تا ۱۳ فروردین ۹۷ در ایلام دئر و از همه گروه های هنرمندان هستان در زمینه صنایع و سوغات در این نمایشگاه حضور دارند.»

شنبهزاده گفت: «جشن نوروز در مجموعه قرنطینه به مدت ۱۰ شب در فروردین برگزار می شود»

او گفت: "در حال حاضر جشن نوروز در ۱۲ کشور جهان برگزار می شود و این موضوع نشان دهنده گستره جغرافیایی این جشن به همراهستانی و ریشهدار هست."

شنبهزاده در ادامه گفت: «اجرای طرح ملی نوروآرشیا در هستان ایلام در رهستای برنامه های متنوع و جذاب به منظور جذب گردشگران بیشتر به هستان ایلام هست.»

    

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم