5413 شهر و روستای کشور از سیل آسیب دید-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

5413 شهر و روستای کشور از سیل آسیب دید-پروژه های دانشگاهی

رئیس مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: در حوادث سیل اخیر، 273 شهر و پنج هزار و 140 روستا در کشور آسیب دید.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار