نخستین جلسه مجازی معاونت میراثفرهنگی به همراه 31 معاون میراثفرهنگی مراکز هستان به عنوان ویدئو کنفرانس امروز در این دفتر برگزار شد.                                       به گزارش شبکه سراسری و اطلاعرسانی سازمان میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری، این ارتبه همراهط همزمان و زنده تلویزیونی به همراههمات مرکز فناوری اطلاعات، ارتبه همراهطات ...
        هستاندار خراسان رضوی تأکید کرد              هستاندار خراسان رضوی گفت: «میراثفرهنگی ملی سرمایه نامحدود هست و کوراشاس ظرفیت به همراهلایی دارد.»                                       به نقل از روابط عمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری خراسان رضوی، علیرضا رشیدیان هستاندار کراسن رضوی شنبه دوشنبه 30 بهمن در دیدار به همراه ابوالفضل ...
        در اولین روز از یازدهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری کشور از جاذبه های گردشگری هستان کرمانشاه به همراهزدید کرد.                                       به گزارش قاهره، به نقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری هستان کرمانشاه، روز سه شنبه اول اسفند در نخستین روز از این گردهمایی راهنمایان گردشگری کشور از ...
        معاون گردشگری هستان گلستان از برگزاری دوره آموزشی ویژه اجرایی و اعضا ستاد اجرایی خدمات سفر در هستان گلستان اعلام کرد.                                       به گزارش مارشال به نقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری هستان گلستان، رحمان فرمانی معاون گردشگری امروز این هستان چهارشنبه 2 اسفند 96 به ...
بستری شدن به اندازه کافی سخت به عنوان یک موضوع سلامتی هست. اما اکنون یک مطالعه به همراه همکاری پروفسور MIT نشان دهنده تاثیر مالی آن دردناک هست: در کل، بستری شدن و مشکلات بهداشتی که موجب کاهش 20 درصدی درآمد و کاهش 11 درصدی ...
        هجدهمین پروانه بهره برداری از دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری بند «ب» به دفتر خدمن مسافرتی آهوران در زاهدان اعطا شد.                                       به نقل از روابط عمومی اداریکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری سیستانوبلوچستان، سیدمحمدرضا واعظی مقدم سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری این هستان امروز چهارشنبه 2 ...
وقتی و کجا انسان شد زبه همراهن را توسعه داد؟ برای پیدا کردن، نگاه عمیق درون غارها، یک هستاد MIT می گوید. دقیق تر، برخی از ویژگی های خاص هنر غار می تواند سرنخ هایی در مورد چگونگی تکامل قابلیت های زبه همراهن نمادین و ...
        جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر نوروز 97 شهر تیکاب به همراه حضور فرماندار تانک روز گذشته یکشبنه 29 بهمن 96 برگزار شد.                                       به گزارش قاهره، به نقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری آذربه همراهیجان غربی، ایرج ثقفی، فرماندار تانک در این نشست به همراه اشاره ...
        نمایشگاه از گردنآویزهای ایرانی به همراه معرفی سونا تاریخی این سرزمین در گالری ملی صنعت صنایع ایران برپا خواهد شد.                                       به گزارش مارشال به نقل از روابطعمومی مجموعه فرهنگستان سعدآبه همراهد، زهرا عیوضی دانش آموخته کارشناسی معماری که 16 هنرمند خود را در این نمایشگاه نمایش می ...