منطقه همگرایی اینترتروپیک (ITCZ)، همچنین به عنوان دودراموس شناخته می شود، یکی از ویژگی های چشمگیر سیستم آب و هوایی در زمین است. به اندازه کافی قابل توجه از فضا دیده می شود، ITCZ ​​در تصاویر ماهواره ای به عنوان یک گروه از ابرهای روشن ...
محققان قدم مهمی را برای دستیابی به اهداف بلندمدت یک کامپیوتر کوانتومی اتخاذ کرده اند که در تئوری باید محاسبات بسیار سریعتری را نسبت به رایانه های متعارف برای انواع خاصی از مشکلات. کار جدید نشان می دهد که مجموعه های مولکول های ultracold می ...
در بهار سال 2015، دانشجویان تحصیلات تکمیلی پیغام روشن برای وزارت علوم و مهندسی برق (EECS) ارسال کردند: آنها نیاز به کمک رسانی داشتند. به طور خاص، آنها می خواستند موقعیت های بهتر را برای ایده های تحقیق و راه اندازی ارائه دهند و ...
ارتش ایالات متحده علاقه زیادی به اندازه گیری و ردیابی متابولیسم وسیع تر دارد، هر دو برای بهینه سازی عملکرد جنگنده ها تحت شرایط جسمی و حفظ سلامتی و سلامتی نیروها در طول و بعد از حرفه های نظامی خود. در حالی که سنسورهای اندازه ...
حدود نیمی از داروها برای بیماری های مزمن به عنوان تجویز نشده اند، هزینه سیستم مراقبت بهداشتی آمریکا بیش از 100 دلار است میلیارد بیمارستان اجتنابناپذیر در هر سال باقی می ماند. این عدم رعایت حتی در کشورهای در حال توسعه مهمتر است، جایی ...
آموزش MIT با جوایز تکنولوژی دیجیتال در سال 2016 برای جشن نوآوری در فن آوری دیجیتال و دانشکده هایی که آنها را توسعه می دهند. جوایز همکاری با اداره آموزش دیجیتال (ODL)، دبیر آموزش ابتدایی (DUE) و دفتر نماینده تحصیلات تکمیلی (ODGE)، به منظور الهام ...
For David Gordon Wilson, emeritus professor of mechanical engineering, there is only one way to get to work — on his beloved bike. Cycling has been his preferred mode of transportation since he first rode on two wheels at the age of nine in his native England. His passion for the ...
خلق و خوی در آزمایشگاه رسانه های MIT در روز 21 ژوئیه، هنگامی که بیش از 500 نفر برای رویداد تابستانی سالانه خود گرد آمدند، اختلال شرکت کنندگان با خبرهایی که در آستانه سمپوزیوم شکسته بودند، جیغ کشیدند: آزمایشگاه رسانه نه تنها برندگان جایزه نافرمانی ...
کریشنا رجغپال، ویلیام A.M. استاد فیزیک و رئیس سابق دانشکده MIT، به عنوان دكتر یادگیري دیجیتالی شناخته شده است، موثر سپتامبر 1. این موقعیت جدید نقش رهبری را برای اعضای هیئت علمی در دفتر معاون رئیس جمهور برای آموزش باز، گسترش داد كه اخیرا MIT ...