برنامه EPA توسعه محیط زیست نیروی کار و آموزش کار (EWDJT) با هدف بهبود سلامت محیط زیست جوامع در سراسر کشور در حالی که بهبود معیشت ساکنان زندگی در آن جوامع است. در طول سالها، برنامه های موفق EWDJT در سراسر کشور اجرا شده است، که بر زندگی ...
D o دانشگاه ها از طریق تمرکز بی رحمانه بر نشریات به عنوان یک نشانگر عملکرد، پژوهش های بی رحمانه و بی روحانه تولید می کنند؟ این یک سوال است که من در زمان کار در یک واحد پژوهشی که در مراقبت های اجتماعی ...
از دور، fermenters چند منظوره - سیلندرهای فلزی با پوشش داربست، نردبان و لوله - به نظر می رسد مانند راکت در راه اندازی پد بازدید کنندگان از کارخانه تولید مکزیکو صعود به بالای فرمنتر می توانند در یک مجموعه ای از دست و پا ...
تاکوما، واشنگتن برنامه پروتکل برنامه ریزی و توسعه کارشناسی ارشد محیط زیست (EWDJT، به انگلیسی: EPA) به منظور ایجاد محیطی مناسب برای هر کشور و ایجاد یک مرکز ملی مناسب برای ساکنین que viven en estas comunidades. A lo largo de los años، برنامه های EWDJT برای ...
T او، رئیس Ofsted، آماندا اسپیلمن، اخیرا از مکاتباتی که بر روی کسب مدالها و برچسب ها تمرکز می کنند، به جای ارائه دانش آموزان خود به آموزش های جامع، انتقاد می کند. او گفت: "این همه نشان دهنده تمایل به اشتباه مدالها و ...
در یکی از صندلی های جدید Adirondack رنگی در استمن داود، می توانید آرامش بخورید و به پرندگان گوش کنید، با یک دوست گپ زده یا حتی نگاهی به یکی از خرگوش هایی که در محوطه دانشگاه MIT گسترش یافته است. 12 صندلی از ...
توسط تام دم 3 ... 2 ... 1 ... مقامات محلی و مقامات محلی، مقامات دولتی و محلی، بیل خود را به خاک نرم شده گدایی کردند تا به صورت رسمی ارتقاء عمده را به تصفیه خانه فاضلاب در Reading، پنسیلوانیا بفروشند. دلیلی ...
تحقیقات نشان می دهد که حملات قلبی ممکن است به زودی به راحتی قابل پیش بینی باشد. هر ساله، حدود 750،000 آمریکایی دارای حمله قلبی هستند و تقریبا نیمی از آنها از بین می روند، اغلب قبل از رسیدن به بیمارستان. در انگلستان، هر 7 دقیقه یک ...