فرانسیس O'Sullivan، مدیر تحقیق برای ابتکار انرژی MIT (MITEI)، اخیرا منجر به بحث در مورد آینده از شبکه برق و تکنولوژی های انرژی پاک با رهبران صنعت، دولت و دانشگاه در سمپوزیوم اعضای MITEI. پس از سمپوزیوم، اوایلووان چندین موضوع اصلی خود را بازتاب ...
Studentenesen læring settes i sentrum NOKUTS nye forskrift. عکس: برنامه برای lærerutdanning / NTNU Kvalitetsmeldingen har jeg allerede blogger om. من میخواهم هیچکدام از اینها را نداشته باشم. درمورد فوکوس فیزیکی و فیزیکی: Studentenes læring settes i sentrum Tydeligere krav til ...
         توسط: باري N. Breen، معاون مديرعامل، دفتر زمين و مديريت اضطراري. ما از دستاوردهای زیست محیطی و اقتصادی ساخته شده توسط جوامع محلی که از منابع EPA ارائه شده از طریق برنامه Brownfields ما برای تمیز کردن و استفاده مجدد از سایت های کشت داده شده استفاده ...