سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری هستان سمنان گفت: «ربه همراهت تلگرامی معرفی جاذبه های گردشگری هستان سمنان به همراه عنوان« سمنان گردشگری »راه اندازی شد . »               به گزارش مارشال به نقل از روابطعمومی اداره خاورمیانه، صنایع و گردشگری هستان سمنان، ...
         به نقل از روابط عمومی معاونت گردشگری، صنفی و گردشگری کرمان شمالی، محمد سویدانلوئی مدیرکل میراثفرهنگی این هستان امروز دوشنبه 28 اسفند به همراه اعلام این خبر افزود: «برنامه نوروزی در پنج شهر اسفراین (شهر تاریخی بلقیس)، بجنورد (مجموعه آیرینهة مفخم)، شیروان (ارگ تاریخی نادری)، گرمه (ربه همراهط ...
در 11 نوامبر 2014، یک شبکه جهانی از تلسکوپها سیگنالهایی را از 300 میلیون سال نوری برداشت که انفجار انرژی الکترومغناطیسی ایجاد شده توسط انفجار ناشی از وقوع زلزله که زمانی رخ می دهد که یک سیاهچاله جدا از یک ستاره عبور می کند. از ...
مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری در به همراهزدید از به همراهغموزه نادری گفت: «تمام فعالیت های انجام شده در به همراهغ وحش به همراهید در جهت احیای فرهنگ میراث . »               به گزارش مارشال به نقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری خراسان ...
به مناسبت نوروز، برای اولین به همراهر نمایشگاه مردم شناسی در دو منطقه گردشگری ربه همراهط و قلعه تل برپا خواهد شد .               به گزارش ماورثااریا به اصطلاح روابط عمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری خوزستان، جهانگیر پنروزاده رئیس اداره میراثفرهنگی ...
         به اطلاع کافه سرچ از مرکز ارتبه همراهطات بین المللی گردشگری و اتومبیلرانی این مرکز امروز شنبه 27 اسفند و در آستانه فرا رسیدن تعطیلات نوروز 97 و به همراه هدف تطبیق اطلاعات بیشتر مسافران و گردشگران در زمینه های گردشگری، اقامتی و پذیرایی، فرهنگ جاذبه ، تاریخی ...
         گزارش خبرنگار میراثااریا، علیاصغر مونسان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری امروز شنبه 27 اسفند 96 پس از سفر به هستان قزوین، به همراه پذیرایی هستاندار و مقامات هستان به البرز رسید. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در زمان ...
رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گفت: «هستان البرز دارای جاذبه های فراوانی هست و به همراهید به مقصد گردشگران تبدیل شود . »               گزارش خبرنگار میراثااریا، علیاصغر مونسان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری امروز شنبه 27 اسفند 96 ...
         به نقل از روابط عمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری خوزستان، مسعود سلطانی رئیس اداره میراثفرهنگی مسجد سلیمان، امروز شنبه 26 اسفند 96 در خصوص برنامه های نوروزی تدارک دیده شده اظهار داشت: "بیش از 120 کلاس درس و هتل دانشگاه آزاد برای اسکان مسافران ...
        مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری هستان هرمزگان از افتتاح چهارمین نمایشگاه تخصصی صنایعدستی این هستان خبر داد.                                       به همراه اعلام این خبر گفت: «چهارمین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی Hormozgan، شب گذشته به همراه حضور معاون وزیر امور خارجه، هستاندار و شهردار تهران، گفت:« چهارمین نمایشگاه تخصصی ...