مدیرکل میراثفرهنگی گلستان:              مدیرکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری گلستان در یازدهمین جلسه شورای اداری شهرستان ترکمن تأکید کرد که راه خروج از بیکاری در گردشگری پنهان هست.                                       به گزارش مائراثااریا به نقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری گلستان، ابراهیم کریمی مدیرکل میراثفرهنگی این هستان ...
        مدیرعامل صندوق احیا و بهرهبرداری از بناهای فرهنگیاریخی گفت: «آشنایی بیشتر متخصصان ملی رسانه و پژوهشگران، سردبیران و سردبیران خبر صداوسیما به همراه ظرفیتها و اقدامات صندوق احیا فرصت مکتنی برای ایجاد همکاریهای بیشتر در رهستای تحقق بخشیدن به منافع ملی در زمینه به همراهززندهسازی ساختاری تاریخی فراهم می ...
        سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی تهران در مورد خبر سایت روزنامه قانون دربه همراهره خانه ثابتپاسال توضیحات ارائه کرد.                                       به گزارش خبرنگار میراثااریا، مجید مهدوی سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی تهران امروز دوشنبه 30 بهمن 96 در نامه ای به ابراهیمی می گوید: "پس از انتشار آگهی به منظور تخریب خانه ...
        در اولين همایش «مديريت فكري، فرهنگي و تمدني تاريخ دفاع در ايران»              فرهنگ دفاعی چیزی بیش از فرهنگ دفاع مقدس، فرهنگ و تفکر بسیج و فرهنگ نیروهای مسلح هست؛ زیرا فرهنگ دفاعی وجه و شأنی از فرهنگ و رفتار اجتماعی و اندیشهای هست که هر ایرانی برای حفظ ...
     هنوز یک هفته از بیانیه 15 تن از چهره های اپوزیسیون داخلی و خارجی جمهوری اسلامی برای برگزاری رفراندوم نوع نظام حاکم بر ایران نمی گذرد که اختلاف میان اعضای این بیانیه به منسه ظهور رسیده هست.           به گزارش رسانه های ایران ، روز گذشته ...
پولینای آنیکاوا در لنینگراد، شوروی سابق، متولد شد اما در سن پترزبورگ روسیه رشد کرد. نام شهر پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی به شکل اصلی آن به همراهزگشت. در حالی که در مدرسه آنجا بود، او به همراه دو دانشمند الهام بخش مواجه شد ...
        در رهستای اجرای طرح اقتصاد مقاومتی در سازمان میراثفرهنگی دوره آموزشی مدیران فنی (بند ب) دفاتر خدمات مسافرتی سطح کراسن جنوبی دوشنبه جمعه 28 بهمن 96 در تاریخ انبه همراهر رحیمآبه همراهد بیرجند برگزار شد.                                         به نقل از روابط عمومی اداریکل جهاد کشاورزی، صنایع و گردشگری خراسان ...
        مدیرکل حفظ و احیای بناهای و محوطه تاریخی سازمان میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری در سفر دریایی به آذربه همراهیجان غربی از روند مرمت ساختمان تاریخی ماکو و ارومیه به همراهزدید کرد.                                       غلامرضا میثاقیان مدیرکل حفظ و احیای بناهای و حومه تاریخی سازمان میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری امروز ...
        در اولین نشست ستاد اجرایی خدمات سفر هستان تحت عنوان              معاون عمرانی هستانداری گیلان به همراه تاکید بر هامت جمعی برای خلق متفاوت نوروزی در سال 97، فراهم آوردن امنیت جانی و روانی برای گردشگران نوروزی را به دست آورد. تلاش های مستمر فعالان عرصه سفر دانست.                            ...