سرپرست صندوق احیا خبر داد              گفت: «در نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته سال جاری، تلاش ویژه ای از سوی مدیران و متخصصین بخش های مختلف صندوق احیا برای جذب بخش خصوصی در مشارکت بهره برداری و احیاء تاریخی انجام شد.»                                       به نقل از روابط ...
        مدیرکل میراثفرهنگی شمال کراسن از کشف یک دستگاه فلزیاب در شهرستان فاروج خبر داد.                                       به گزارش قاهره، به نقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری خراسان شمالی، محمد سویدانلوویی مدیرکل میراثفرهنگی این هستان گفت: «در طول گزارش نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان فاروج به همراه همکاری ...
        هستاندان مازندران تأکید کرد              هستاندار مازندران تأکید کرد که به همراه معرفی کشورهایی در نمایشگاههای معاصر گردشگری، گردشگری داخلی را می توان توسعه داد.                                       محمد عامری هستاندار مازندران امروز شنبه 7 بهمن 96 دربه همراهره ارزیابه همراهیی از یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته ...
        مدیرکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری هستان کرمان در نقاشی به همراهزدید از خانه حاجآقاعلی رفسنجان، از پایان کار مرمت و به همراهزسازی این ساختمان تاریخی خبر داد.                                       به گزارش ماورثااریا به نقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری هستان کرمان، محمود وفاعی مدیرکل میراثفرهنگی این هستان ...
        معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی شامبه چهارشنبه 4 بهمن، پس از برگزاری جلسه ستاد به همراهزآفرینی پایدار شهر فردوس که در محل هتل عامدنظام فردوس برگزار شد، از تاریخ شهر تون به همراهزدید کرد.                                       به گزارش شبکه سراسری، به نقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، ...
        در رهستای ارتقاء سطح دانش دانش آموزان گردشگری هستان مرکزی، دو دوره آموزشی ویژه هدایا طبیعتگردی و هدایان ایرانگردی و جهانگردی در محل دانشگاه علمیکاربریی صنایع دستی هستان مرکزی به مدت 32 ساعت برگزار شد.                                       به گزارش مارشال به نقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری ...
        به همراه دعوت از مدیرعامل شرکت هزاره غرب، مشکلات پیش روی طرح تلهکابین ارومیه مورد بررسی قرار گرفت.                                       به نقل از روابط عمومی گردشگری و گردشگری آذربه همراهیجان غربی، صنایع و گردشگری آذربه همراهیجان غربی، پروژه تلهکابین ارومیه یکی از طرح های بزرگ سرمایه گذاری گردشگری ...
چه اتفاقی می افتد زمانی که 20 محقق انجام 14 پروژه از زمینه های کاملا متفاوتی از تحقیقات در طول 90 دقیقه - در حالی که شناور در گرانش صفر؟ هیجان، یادگیری، سحر و جادو - و نتایج. این نوامبر گذشته، ابتکار اکتشاف فضایی ...
        مدیرکل ثبت احوال تاریخی از ثبت 64 اثر و محوطه تاریخی خبر داد.                                       به گزارش شبکه سراسری و اطلاعرسانی سازمان میراثفرهنگی، صنایع و گردشگری در نشست تاریخ ثبت آثار تاریخی که به همراه حضور کارشناسان و متخصصان میراث فرهنگی کشور برگزار شد، 64 اثر و تاریخ انقضا ...